مطالعات امكان سنكرون كردن شبكه‌های برق ایران و عراق


 عنوان پروژه: مطالعات امكان سنكرون كردن شبكه‌های برق ایران و عراق
تاریخ شروع: 1393
تاریخ پایان: 1394
کارفرما: وزارت برق عراق
محل اجرا: عراق

توضیحات کامل:

مطالعات اتصال شبكه‌های قدرت در ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شامل مباحث متعدد و متنوعی است كه نیازمند در نظر گرفتن ابعاد فنی، زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد. از جمله می‌توان به مواردی از جمله قابلیت بهره‌برداری به صورت سنكرون شبكه‌های اتصال یافته،‌ میزان و جهت توان جاری شده بین شبكه‌ها،‌ محدوده جغرافیایی اتصال و تفاو‌ت‌های فنی و بهره‌برداری شبكه‌ها اشاره نمود. این پروژه به دنبال بررسی ابعاد مختلف در اتصال سنكرون شبكه‌های برق ایران و عراق می‌باشد. شایان ذكر است كه مطالعات فنی این پروژه با استفاده از نرم‌افزار PSS/E درحال انجام می‌باشد.

اهم فعالیت‌ها در این پروژه عبارتند از:

    جمع‌آوری اطلاعات و مدل‌سازی شامل:

    اطلاعات فنی (تولید، انتقال، بار، بهره‌برداری و ...)
    اطلاعات مالی و اقتصادی
    مدل‌سازی و صحت‌سنجی اطلاعات

     مطالعات امكان‌سنجی طرح‌های مختلف اتصال شامل:

    تشخیص نقاط قوت و ضعف شبكه‌های ایران و عراق (مطالعات استاتیك و دینامیك)
    پیشنهاد طرح‌‌های مختلف اتصال
    ارزیابی فنی و اقتصادی طرح‌های پیشنهادی (مطالعات تفصیلی استاتیك و دینامیك،‌ آنالیز اقتصادی)
    تعیین بهترین طرح اتصال با درنظرگرفتن الزامات فنی

     مطالعات تكمیلی طرح اتصال نهایی شامل:

    برنامه اجرایی طرح پیشنهادی با درنظرگرفتن قیود فنی
    تاثیرات متقابل شبكه‌ها پس از اتصال (قابلیت اطمینان، حفاظت، بهره‌برداری، پایش و كنترل)
    نیازهای حفاظتی و فنی شبكه‌ها برای اتصال
    ارزیابی مالی طرح پیشنهادی