خدمات نظارت پروژه نیروگاه باراكا و صحار در كشور عمان


خدمات نظارت پروژه نیروگاه باراكا و صحار در كشور عمان
تاریخ شروع: 1390
تاریخ پایان: 1392
کارفرما: موننكو عمان
کارفرمای اصلی: شركت تامین برق و آب عمان
محل اجرا: عمان- شهر صحار و مسقط

شرح خدمات
- مطالعه و بازبینی تمام مدارك راه اندازی
- تهیه گزارشات روزانه، هفتگی و ماهیانه
- كنترل پیمانكار در انجام كلیه موارد قراردادی در بخش های طراحی اجرا و راه اندازی
- كنترل و نظارت بر اجرای قرارداد تولید برق
- پاسخگویی به مطالبات پیمانكار در صورت لزوم

اهميت پروژه

- توليد 1500 مگاوات برق براي استفاده در شبكه برق عمان (هر نيروگاه 750 مگاوات

- بزرگترين پروژه‌هاي نيروگاهي كشور عمان

- نظارت شرکت مهندسين مشاور موننكو ايران بر كار شركت‌هايي همچون زيمنس

- شايان ذكراست نيروگاه‌هاي صحار و باراكا يكي از بزرگترين پروژه‌هاي نيروگاهي در سطح منطقه بوده و با توجه به برنامه توسعه كشور عمان از اهميت بسيار بالايي براي اين كشور برخوردار مي‌باشد.