حضور موننکو ایران در نمایشگاه انرژی و آب عمان


موننکو ایران در نمایشگاه و کنفرانس انرژی و آب عمان در تاریخ 10 تا 12 اردیبهشت ماه سال جاری که در عمان برگزار شد، حضور به همراه رساند. رویداد مذکور، یک رویداد سالانه بین المللی مرتبط با صنعت برق، آب و فاضلاب، انرژی تجدید پذیر و صنایع مربوط به انتقال و توزیع است و فرصت مناسبی برای شرکت آب و برق عمان می باشد تا در خصوص مسائل و راه حل های مرتبط با چالش ها و فرصت های اتوماسیون، انرژی و آب با ذینفعان خود مذاکره نماید.
موضوعات اصلی این کنفرانس به شرح زیر می باشد:
- اقتصاد آب
- تولید آب
- مدیریت منابع آب
- فاضلاب
در این کنفرانس حدود 40 مقاله علمی ارائه شد و بیش از 150 شرکت بین المللی در نمایشگاه جانبی این کنفرانس شرکت نمودند. در این کنفرانس 3 مقاله توسط نمایندگان موننکو ایران ارائه گردید.