حضور موننکو ایران در بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق

 حضور موننکو ایران در بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق

موننکو ایران در نمایشگاه جانبی بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق که در روزهای 19 و 20 اردیبهشت ماه سال جاری در تهران، محل پژوهشگاه نیرو گاه که با محوریت ارائه دستاوردهای صنعتگران بخش توزیع نیروی برق برگزار گردید با در اختیار داشتن یک غرفه اختصاصی حضوری فعال داشت. این مهندسین مشاور در طول مدت برگزاری این نمایشگاه به بحث، تبادل نظر و ارائه شرح سوابق خود به مدیران، كارشناسان ارشد و دیگر بازدید كنندگان پرداخت. شایان ذکر است مسئولان ارشد حوزه صنعت برق از جمله آقای مهندس حائری؛ معاون محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی و آقای دکتر حقی فام؛ معاون هماهنگی توزیع توانیر و همچنین مدیران عامل شرکت های توزیع از غرفه موننكو ایران بازدید بعمل آوردند.