موننکو ایران در رتبه بندی ۵۰۰ بنگاه بزرگ اقتصادی ایران


مهندسين مشاور موننکو ایران در رتبه بندی ۵۰۰ بنگاه بزرگ اقتصادی ایران معروف به IMI-100 که به صورت سالیانه توسط سازمان مدیریت صنعتی صورت می ​پذیرد در رتبه ​بندی کلی سال ۹۵، جایگاه ۳۶۶ و در گروه خدمات فنی و مهندسی جایگاه ۸ را از آن خود کرد.

شایان ذکر است این رتبه ​بندی در راستای فراهم نمودن آمار و اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاه​ های اقتصادی کشور و فضای روشن​تر از کسب و کار اقتصادی تهیه می ​گردد و قدمتی 19 ساله دارد.