حضور مهندسین مشاور موننکو ایران در نمایشگاه حمل و نقل، راهسازی، راهداری و صنایع وابسته

 حضور مهندسین مشاور موننکو ایران در نمایشگاه حمل و نقل، راهسازی، راهداری و صنایع وابسته

به مناسبت هفته حمل و نقل، دومین دوره نمایشگاه حمل و نقل، راهسازی، راهداری و صنایع وابسته با هدف گسترش و پیشرفت حمل و نقل کشور از تاریخ 26 لغایت 28 آذر ماه در محل مصلی تهران تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید. نمایشگاه مذکور دربرگیرنده بخش های متنوعی شامل حمل و نقل زمینی، حمل و نقل دریایی، حمل و نقل هوایی، راهسازی، راهداری و ... بوده است. این مهندسین مشاور نیز با در اختیار داشتن یک کانتر اختصاصی در غرفه کارفرمای خود؛ شرکت آزادراه تهران شمال، در این نمایشگاه حضور به هم رسانده و مذاکرات مفیدی را به انجام رساند. شایان ذکر است که در روز پایانی نمایشگاه، آقای مهندس اعتمادی، مدیرعامل محترم شرکت آزاد راه تهران ـ شمال، با حضور خود در غرفه، ضمن بازدید و مذاکره با حاضرین، با اهداء لوحی، از حضور موننکو ایران در این نمایشگاه تقدیر به عمل آوردند.