موننکو ایران اسپانسر چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS


چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در مدیریت صنعت آب و برق با رویکرد هم اندیشی و هم افزایی در فعالیت های انجام شده در زمینه GIS در ۲۲ و ۲۳ آذرماه ۱۳۹۶ به میزبانی صنعت آب و برق استان مرکزی شهر اراک برگزار گردید که اين مهندسين مشاور به عنوان یکی از حامیان، در این کنفرانس حضور به هم رساند.
یکی از اهداف برگزاری این کنفرانس، فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم برای شناخت اصولی و گسترده متقابل صنعت و دانشگاه بوده است تا با انتقال اطلاعات خود بتوانند مشکلات فرا روی خود را تا حد امکان بر طرف نمایند.
در این کنفرانس ۹ تجربه موفق در صنعت آب و برق با عناوین زیر ارائه گردید:

 • بررسی اقتصادی استفاده از GIS در کاهش هزینه ها و مدیریت حوادث،
 • اطلس جامع آسیب پذیری شبکه های برق مبتنی بر GIS،
 • آموزش کاربردی تهیه نقشه با پهباد فتو گرامتری بدون نقاط کنترل زمینی،
 • مدیریت منابع و مضارف سد سفید رود،
 • مکانیزاسیون خدمات برق منطقه ای با کابرد سیستم اطلاعات مکانی (GIS) برنامه عملیاتی و کاربردهای حقوقی
 • مدیریت فرویت های برق مبتنی برسامانه GIS
 • MOBILE GIS و لایه و ثبت بلادرنگ اطلاعات مشترکین در سامانه اطلاعات مکانی،
 • مهندسی معکوس طراحی خطوط انتقال و شناسایی نقاط بحرانی و آسیب پذیر
 • مدیریت مخاطرات محیطی تهدید کننده شبکه برق با استفاده از GIS


محورهای کنفرانس مذکور، شامل موارد زیر بوده است:

 • بسترهای ICT در استقرار GIS
 • زیرساخت داده‌های مکانی SDI
 • کاربردی سازی سنجش از راه دور RS و کاداستر
 • نقش GIS در مدیریت مخاطرات محیطی و مدیریت سبز
 • کاربردی سازی سیستم اطلاعات مکانی (GIS)در فرآیندها در صنعت برق
 • کاربردی سازی سیستم اطلاعات مکانی (GIS)در فرآیندها در صنعت آب
 • اثرات اقتصادی بکارگیری GIS و نقش آن در اقتصاد مقاومتی