انعقاد قرارداد "مطالعات جامع توسعه تکنولوژی های سازگار با محیط زیست در شبکه برق ایران" بين موننکو ايران و شرکت TEPSCO ژاپن


در مهر ماه سال جاري شرکت TEPSCO ژاپن قراردادی  را تحت عنوان "مطالعات جامع توسعه تکنولوژی های  سازگار با محیط زیست در شبکه برق ایران" با این مهندسین مشاور منعقد نمود تا ضمن ارتقای  همکاری های فنی دو شرکت به منظور توسعه فعالیت های فنی در زمینه احداث و توسعه نیروگاه ها و شبکه قدرت در ایران، به بررسی  زیرساخت ها و وضعیت موجود شبکه پرداخته و راهکارهایی  به منظور توسعه و گسترش تکنولوژی ‌های  سازگار با محیط زیست در توسعه شبکه برق ایران با مشارکت سرمایه گذاران خارجی  ارایه گردد.