عقد قرارداد "خدمات مشاوره و تهیه مدل سه بعدی PDMS و نقشه های As-Built با استفاده از اسکن لیزری در واحدهای شرکت پالایش نفت آبادان "

 عقد قرارداد "خدمات مشاوره و تهیه مدل سه بعدی PDMS و نقشه های As-Built با استفاده از اسکن لیزری در واحدهای شرکت پالایش نفت آبادان "

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد " خدمات مشاوره و تهیه مدل سه بعدی PDMS و نقشه های As-Built با استفاده از اسکن لیزری در واحدهای شرکت پالایش نفت آبادان" به کارفرمایی شرکت پالایش نفت آبادان گردید.
با توجه به قدمت بالای پالایشگاه آبادان و اصلاحات و تعمیراتی که در طول سالیان متمادی در تاسیسات موجود در پالایشگاه اتفاق افتاده، تهیه مدارک بروز مهندسی جهت تعمیرات و اصلاحات امری بسیار مهم و حیاتی برای انجام کلیه فعالیت های مهندسی، بهره برداری و تعمیراتی بخش های مختلف پالایشگاه مذکور می باشد. شایان ذکر است خروجی پروژه جاری، مدارک بروزشده مهندسی براساس تغییرات انجام کرفته در تاسیسات می باشد.