خبرنامه فصل تابستان مهندسین مشاور موننکو ایران


خبرنامه انگلیسی فصل تابستان موننکو ایران منتشر گردید. از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه یا به وب سایت این مهندسین مشاور منوی اخبار و رسانه مراجعه فرمایند.

دريافت نسخه کامل