عقد قرارداد "خدمات مهندسی پروژه های احداث خطوط 63 و400 کیلوولت ارتباطی پست ایوانکی"


 شرکت موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسي پروژه هاي احداث خطوط ۶۳  و ۴۰۰ کيلوولت ارتباطي پست ايوانکي" به کارفرمایی شركت برق منطقه اي سمنان گردید.

شرکت برق منطقه اي سمنان درجهت تقويت شبکه داخلي و تامين افزايش ديماند درخواستي شهرستان ايوانکي براساس مطالعات انجام شده نسبت به پيش بيني احداث پست ۴۰۰/۶۳  کيلوولت ايوانکي و اتصال آن به شبکه موجود از طريق خطوط ارتباطي ۶۳  و ۴۰۰ کيلوولت پست ايوانکي اقدام نموده و اين پروژه در راستاي اتصال مورد نظر تعريف شده است. هم چينن جمع آوري يک رشته سيم محافظ گارد و احداث فيبرنوري نصب شده خط ۲۳۰ کيلوولت ري شمالي درپست ايوانکي جهت تکميل ارتباط مخابراتي از اهداف پروژه مي ​باشد.