عقد قرارداد "انجام خدمات مهندسی بازبینی و تکمیل قرارداد خرید برق نیروگاه هرمز"

عقد قرارداد "انجام خدمات مهندسی بازبینی و تکمیل قرارداد خرید برق نیروگاه هرمز"

شرکت موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "انجام خدمات مهندسی بازبینی و تکمیل قرارداد خرید برق نیروگاه هرمز" به کارفرمایی توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (طرح منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس) گردید.


با توجه به افزایش روز افزون سرمایه گذاری و ساخت نیروگاه‌ توسط بخش خصوصی و نیاز به فروش برق به توانیر و یا شركت‌های (صنایع) خصوصی، تهیه قرارداد مناسب كه تعیین كننده ساز و كار بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر در پروسه مبادله برق می باشد از اهمیت بالایی برخوردارد است. در این قراردادها می بایست علاوه بر مشخص بودن جنبه های مالی و نحوه پرداخت و جداول، دستورالعمل های مورد نیاز مانند: دستورالعمل های آزمایش سوخت، دستورالعمل های راندمان و كارایی نیروگاه و مدارك مورد نیاز جهت بهره برداری،‌ تعمیر و نگهداری نیروگاه نیز تهیه شوند تا نیروگاه بتواند با توجه به كمبود برقی كه در شبكه وجود دارد در بهترین شرایط و كمترین مشكل تأمین برق نماید.