ریلی


نفت، گاز و پتروشیمی
ردیف نام پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان کارفرما
1 نظارت عالیه و نظارت كارگاهی عملیات معماری و سازه ایستگاهها ، تاسیسات ویژه و تجهیزات فاز 2 خط یك قطار شهری شیراز 1393 1396 سازمان قطار شهری شیراز
2 قرارداد ارائه خدمات طراحی (مراحل اول و دوم) و نظارت عالیه (مرحله سوم ) و كارگاهی ایستگاه وكیل الرعایا ( شماره 10) خط یك قطار شهری شیراز 1394 1396 سازمان قطار شهری شیراز وحومه
3 مطالعات طراحی مرحله دوم ایستگاههای 9 و 10 پروژه خط 2 قطار شهری تبریز 1395 1396 مهندسین مشاور ایمن سازان
4 مطالعات طراحی مرحله دوم ایستگاه 14 پروژه خط 2 قطار شهری تبریز 1395 1396 مهندسین مشاور ایمن سازان
5 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی تأسیسات مکانیکی و الکتریکی منطقه یک آزادراه تهران - شمال 1395 1396 شرکت آزادراه تهران - شمال