زمین شناسی و معدن


زمین شناسی و معدن
ردیف نام پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان کارفرما
1 اكتشاف تفصیلی تودههای معدنی باباعلی2 و گلالی2 1389 1390 فولاد صبانور
2 خدمات مهندسی و نظارت عالیه در سایت، مطالعات تفصیلی و تكمیلی و عملیات حفاری معدن باباعلی 2 (همدان) 1389 1390 شركت فولاد صبا نور
3 خدمات مهندسی و نظارت عالیه در سایت، مطالعات تفصیلی و تكمیلی و عملیات حفاری معدن گلالی 2 (كردستان) 1389 1390  شركت فولاد صبا نور
4 خدمات مهندسی و نظارت عالیه و انجام عملیات اكتشاف ذغال سنگ در مناطق گردنهسر و سفیدریز زیرآب استان مازندران 1387 1390 شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
5 خدمات مهندسی و نظارت عالیه، مطالعات تفصیلی و تكمیلی و عملیات حفاری معدن ذغال سنگ مزینو I و مطالعات اكتشافات آب معدن و مطالعات نیروگاه ذغال سوز طبس 1380 1386  سازمان توسعه برق ایران / شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران