نفت و گاز


نفت، گاز و پتروشیمی
ردیف نام پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان کارفرما
1 خدمات نظارت كارگاهی شركت گاز استان گلستان 1393 در دست انجام شركت گاز استان گلستان
2 تدوین استاندارد و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای نمك زدایی 1392 1393 شركت بهینه سازی مصرف سوخت
3 بررسی فنی و اقتصادی بازیافت CO2 از واحدهای نیروگاهی و كاربرد آن در بازار مصرف 1392 در دست انجام گروه مپنا
4 خدمات مهندسی اصلاح و تكمیل واحدهای استالدئید و پنتااریتریتول مجتمع پتروشیمی شهید رسولی 1392 در دست انجام شركت پتروشیمی شهید رسولی
5 پروژه فاز دوم خدمات مهندسی واحدهای استالدئید و پنتااریتریتول مجتمع پتروشیمی شهید رسولی 1392 در دست انجام  شركت پتروشیمی شهید رسولی
6 بررسی و شناخت راهكارهای ارتقای سطح تكنولوژی ساخت، تولید، مهندسی، تامین، اجرا، نصب و نگهداری تجهیزات مورد استفاده در خطوط لوله، مخابرات و ایستگاه های تقلیل و تقویت فشار- بخش نفت 1392 1393 گروه مپنا
7 امكان سنجی استفاده از توربواكسپندر در تاسیسات ساحلی و فراساحلی (دستور كار یك) 1392 1392 گروه مپنا
8 خدمات مشاوره مدیریت پیمان "MC "نظارت عالیه، كنترل پروژه و نظارت بر خدمات مهندسی و تداركاتی (كالا) و نظارت كارگاهی طرح تولید بایواتانول سوختی و محصولات جانبی 1392 در دست انجام  شركت گسترش سوخت سبز زاگرس
9 انجام عملیات اكتشاف عمومی و تفصیلی در آنومالیهای سنگ آهن واقع در استان یزد 1392 در دست انجام  شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
10 خدمات مشاوره اكتشافی و نظارت بر عملیات پیمانكاران اكتشاف ذغال سنگ البرز مركزی واقع در استان مازندران 1392 در دست انجام  شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
11 خدمات مشاوره و بررسی طرح های موجود و ارائه طرج تفصیلی افق زیر تراز 2400 +معدن پابدانای اصلی 1392 1393 زغال سنگ كرمان
12 انجام مطالعات امكان سنجی اولیه معدن و نیروگاه ذغال سوز طبس 1392 1392  شركت توسعه آفرینان امین
13 خدمات مهندسی، خدمات فنی و نظارت كارگاهی، اجرای شبكه، خط انتقال، خط تغذیه، توزیع،ایستگاههای تقلیل فشار و امور ساختمانی و ... (گرگان) 1391 1393  شركت گاز استان گلستان
14 نظارت بر مهندسی، خرید، اجرا و راه اندازی پالایشگاه شكست میعانات گازی و افزایش اكتان در كشور بنگلادش 1391 در دست انجام SYLHET GAS FIELDS LIMITED
15 آنالیز تنش و طراحی ساپورتهای منیفولد بارگیری و صدور نفت خام جزیره خارك 1391 1392  شركت نفت فلات قاره ایران منطقه لاوان
16 پروژه طراحی مخازن و پمپ های سیستم آب آتش نشانی مجموعه عملیاتی آغاجاری 1391 در دست انجام  شركت فراگامان
17 طراحی مقدماتی و تفصیلی سیستم اعلان و اطفاء حریق اتاق كمپرسورخانه مجتمع پتروشیمی كرمانشاه 1391 1391 شركت پتروشیمی كرمانشاه
18 تهیه مدارك FEED اطلاع و تكمیل مطالعات مهندسی تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه PC پروژه سیستم اطفاء حریق مخازن ذخیره سازی نفت خام و فرآورده در جزیره خارك 1391 در دست انجام  شركت ملی نفت ایران
19 تهیه مدل سه بعدی سكوهای مناطق خارك ، لاوان، بهرگان و سیری شركت نفت فلات قاره ایران 1391 در دست انجام  TWI Persia
20 خدمات نظارت كارگاهی شركت گاز استان گلستان 1391 در دست انجام شركت گاز استان گلستان
21 تهیه مدل سه بعدی و نقشه های asbuilt منیفولد بارگیری و مخازن نفت منطقه خارك 1391 1392 شركت نفت فلات قاره ایران منطقه خارك
22 انجام خدمات مشاوره بررسی مدارك مهندسی پروژه واحد 106 پروژه 19 پارس جنوبی 1391 در دست انجام   شركت سهامی نیرپارس
23 انجام خدمات دفتر فنی كارگاه پروژه واحد 106 پروژه فاز 19 پارس جنوبی 1391 در دست انجام   شركت سهامی نیرپارس
24 مطالعات مهندسی مقدماتی و طراحی تفصیلی پروژه خودكارسازی چاهها و تأسیسات اقماری گچساران (بصورت E) 1391 در دست انجام  شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب
25 خدمات مشاوره طراحی سیستم اعلان و اطفاء حریق تانكهای میعانات گازی واحد 143 پالایشگاه سوم پارس جنوبی 1391 در دست انجام  مجتمع گاز پارس جنوبی
26 خدمات فاز مهندسی و تهیه شرح كار دقیق فنی و تهیه اسناد مناقصه جهت اجرای پروژه جایگزینی و ارتقاء ایستگاه های كاری سیستم های كنترل ABB سكوی بلال منطقه لاوان 1391 1391 شركت نفت فلات قاره ایران منطقه لاوان
27 مشاوره در پروژه جایگزینی سیستم كنترل و مانیتورینگ نیروگاه مجتمع پتروشیمی خراسان 1391 1391  شركت پتروشیمی خراسان
28 خدمات مهندسی و طراحی پروژه تولید بخار با استفاده از گازهای پروسسی خروجی از كوره های واحد الفین و واحد VC) مبدلهای TLE (و استفاده از گرمای دودكش های این كوره ها و بازاریابی حرارتی آن 1391 در دست انجام شركت پتروشیمی آبادان
29 خدمات مهندسی مشاوره مرور طراحی توربو كمپرسورهای فاز 19(واحد 106) پارس جنوبی 1391 1392  شركت نیرپارس
30 تهیه مدل سه بعدی و نقشه های Built-As مانیفولد بارگیری و مخازن نفت منطقه خارك 1391 1391 شركت نفت فلات قاره ایران
31 خدمات مشاوره فاز مطالعاتی built-as نمودن مستندات فنی در پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد - سرخس 1391 1391 پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران
32 ممیزی انرژی الكتریكی و گرمایی و ارایه راهكارهای ارتقای مصرف انرژی بخشهای عرضه و تقاضا در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 1390 1391  شركت بهینهسازی مصرف سوخت
33 خدمات مهندسی پروژه میترینگ 1390 در دست انجام  شركت سهامی نیرپارس
34 Global Opportunity Screening 1390 1391 Poyry
35 خدمات مشاوره فاز مطالعاتی Built-As نمودن مستندات فنی 1390 1391 شركت پالایشگاه شهید هاشمینژاد
36 امكان سنجی و مطالعه نحوه تامین انرژی گرمایشی شهرهای نوسود و نودشه (كرمانشاه) 1390 1391  شركت گاز استان كرمانشاه
37 تجهیز مبادی تحویل و تحول صنعت نفتوگاز به سیستمهای اندازهگیری دقیق (پروژه مهندسی میترینگ) 1390 1391  شركت ملی نفت ایران/ شركت نیرپارس
38 ممیزی انرژی الكتریكی و گرمایی و ارایه راهكارهای ارتقای مصرف انرژی بخشهای عرضه و تقاضا (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) 1390 1391  شركت بهینهسازی مصرف سوخت
39 خدمات مهندسی احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز (توگا) 1390 1391  شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)
40 خدمات مهندسی در زمینه طراحی، نظارت عالیه و نظارت كارگاهی بر طرح احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز كارخانه توگا 1389 در دست انجام مهندسی وساخت توربین مپنا (توگا)
41 SAVEX 1388 1389 شركت ملی صادرات گاز ایران / شركت EGLAG سوئیس
42 خدمات طراحی و مهندسی برق و بخار مجتمع پتروشیمی پارس 1387 1391 شركت پتروشیمی دماوند
43 تولید برق و بخار ایران LNG) كنگان) 1387 1390 شركت مایع سازی گاز طبیعی ایران (ILC)
44  خدمات مهندسی، خدمات فنی و نظارت كارگاهی پكیج C طرح توسعه پالایشگاه اصفهان 1386  1390 شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
45 تأسیسات جانبی فاز 15 , 16 پارس جنوبی 1386 1389 ISO / ICO
46 طرح توسعه یوتیلیتی مجتمع پتروشیمی مبین - طرح توسعه واحدهای 7 و 8 1386 1388 مجتمع پتروشیمی مبین
47 خدمات مهندسی برق و بخار پتروشیمی فجر 2 1386 1388  شركت پتروشیمی فجر 2
48 تأسیسات جانبی شركت پتروشیمی باختر (كرمانشاه، لرستان، مهاباد، كردستان، گچساران) 1384 1385 شركت پتروشیمی باختر
49 خدمات مهندسی كارگاهی سایت برق و بخار مجتمع پتروشیمی مبین 1382 1384 مجتمع پتروشیمی مبین
50 خدمات مهندسی طراحی سایت برق و بخار مجتمع پتروشیمی مبین 1381 1382 مجتمع پتروشیمی مبین