خطوط انتقال و شبكه‌های توزیع


خطوط انتقال و شبكه‌های توزیع
ردیف نام پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان کارفرما
1 نظارت كارگاهی احداث خط 230 كیلوولت دومداره ارتباطی نیروگاه سد داریان-پست 230 اورامانات 1393 در دست انجام برق منطقهای غرب
2 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی بر تعویض كابلهای روغنی به خشك پست 63 كیلوولت شهید معنوی به طول تقریبی 150 متر 1393 1393 شركت برق منطقهای تهران
3 خدمات مهندسی فیبرنوری خطوط 400 كیلوولت یزد 1 -فولاد محسن و 230 كیلوولت چادرملو - چغارت 1393 1393 برق منطقهای یزد
4 خدمات نظارت كارگاهی سیم كشی فیبرنوری خط 132 كیلوولت چغارك-كنگان 1393 1393  برق منطقهای فارس
5 خدمات مهندسی طرح جامع شبكه توزیع برق شهر تبریز 1393 1394 توزیع نیروی برق تبریز
6 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی احداث خط ارتباطی 400 كیلوولت رودشور - دماوند بطول یك كیلومتر در محدوده دماوند و پست انتقال جلال 1393 در دست انجام شركت برق منطقهای تهران
7 مطالعات طرح جامع شبكه 20 كیلوولت استان كردستان 1393 در دست انجام  نیروی برق كردستان
8 خدمات مهندسی خط 63 كیلوولت شادی جمالزهی - میلك 1393 در دست انجام  شركت برق منطقهای سیستان و بلوچستان
9 خدمات مهندسی تعویض سیم گارد و فاز خطوط 63 كیلوولت دومداره در شهرستان قشم (حد فاصل پست 230 درگهان تا پست های 63 كاوه- لافت - طبل) 1393 در دست انجام  شركت برق منطقهای سیستان و بلوچستان
 10 استفاده از خدمات مهندسی در امر ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت نظارت بر پروژه های سرمایه ای و خدمات مكانیزاسیون شبكه در مناطق برق شرق - غرب -جنوب 1393 در دست انجام  شركت نیروی برق استان البرز
11 خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه مطالعه و بررسی كاهش تلفات در منطقه شمال شامل شبكه انتقال و فوق توزیع مناطق زابل و زاهدان 1393 در دست انجام شركت برق منطقهای سیستان و بلوچستان
12 پروژه تكمیل خدمات مهندسی خطوط 400 و 63 كیلوولت هاتف (هرند) 1393 در دست انجام برق منطقهای اصفهان
13 خدمات مهندسی خطوط 400 و 63 كیلوولت جهان بین (فرادنبه) 1393 در دست انجام برق منطقهای اصفهان
14 خدمات مهندسی پروژه ایزولاسیون خطوط انتقال و فوق توزیع 1393 در دست انجام  شركت برق منطقهای مازندران
 15 خدمات مشاوره، مهندسی، طراحی، بازرسی، برآورد و تنظیم اسناد مناقصه PC پروژه خطوط انتقال 132 كیلوولت از ناحیه یك به پست 400 كیلوولت شركت پتروشیمی فجر 1393 در دست انجام مجتمع پتروشیمی فجر
16 خدمات مهندسی و طراحی خط 4 مداره 230/66 كیلوولت خروجی پست ملك مكان 1393 در دست انجام  برق منطقهای فارس
17 قرارداد نظارت كارگاهی خط 132 كیلوولت كنگان-بردخون 1393 در دست انجام برق منطقهای فارس
18 خدمات نظارت كارگاهی نصب برج خطوط 132 كیلوولت ارتباطی پست كرمان 3 - پست اختیارآباد 1393 در دست انجام برق منطقهای كرمان
19 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و كارگاهی نصب فیبرنوری بر روی خطوط انتقال 1392 در دست انجام شركت توسعه مخابراتی آریاسل
20 خدمات مشاوره طراحی روشنایی معابر در سطح شهر تهران 1392 1393  شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
21 خدمات مهندسی تدوین چك لیست طراحی پستهای انتقال و خطوط فوق توزیع و انتقال (خطوط) 1392 1393 برق منطقهای اصفهان
22 خدمات طراحی- مهندسی احداث خط 230 كیلوولت دومداره ارتباطی نیروگاه سد داریان- پست 230 اورامانات 1392 در دست انجام برق منطقهای غرب
23 نظارت كارگاهی خط 132 كیلوولت دو مداره كنگان- بردخون 1392 1393  برق منطقهای فارس
24 انجام خدمات مهندسی تدوین چك لیستهای نظارت عالیه و كارگاهی خطوط انتقال و فوق توزیع 1392 1393 برق منطقهای اصفهان
25 نظارت بر عملیات اجرائی موضوع تفاهمنامه فیمابین شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با شركت ایرانسل در زمینه بهره برداری و نگهداری از شبكه فیبرنوری از طریق پایه های حامل برق و روشنایی معابر 1392 در دست انجام شركت برق منطقهای تهران
26 خدمات مهندسی و نظارت بر پیمانكار EPC پروژه برقرسانی به میادین نفتی ریگ، شوروم و دودرو (رشد) بخش خطوط انتقال 1392 در دست انجام شركت نفت مناطق مركزی تهران
27 ظارت عالیه و كارگاهی خط انتقال 132 كیلوولت پست اختیارآباد - پست كرمان 3 1392 1393 برق منطقهای كرمان
28 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی جابه جایی خط 400 كیلوولت در مخزن سد حوضیان 1392 در دست انجام آب منطقهای لرستان
29 خدمات مشاور جهت نظارت بر اجرای دكل های مخابراتی 1392 1393  شركت انتقال گاز ایران
30 ستفاده از خدمات مهندسی مشاور جهت نظارت بر پروژه های سرمایه داری و خدمات مكانیزاسیون شبكه توزیع استان البرز (مناطق برق مهر شهر- ساوجبلاغ- طالقان و نظرآباد) 1392 در دست انجام  شركت نیروی برق استان البرز
31 خدمات نظارت كارگاهی احداث كانال آدم رو دوقلو پست شهید فیروزی جهت عبور 24 مدار كابل 63 كیلوولت از پست قدیم به جدید 1392 در دست انجام  شركت برق منطقهای تهران
32 خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و كارگاهی) جهت پروژه های طرح جامع برق در محدوده استانهای كرمان و سیستان بخش خطوط انتقال 1391 در دست انجام شركت صنایع ملی مس ایران
33 خدمات نظارت كارگاهی احداث كانال آدم رو دو قلو پست شهید فیروزی جهت عبور 24 مدار كابل 63 كیلوولت از پست قدیم به جدید 1391 1392 شركت برق منطقهای تهران
34 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی خط 400 كیلوولت عسلویه - فسا به نیروگاه جهرم 1391 در دست انجام سازمان برق ایران
35 خدمات مطالعات فنی - اقتصادی تعیین نوع هادی خطوط 132 كیلوولت 1391 در دست انجام برق منطقهای خوزستان
36 مطالعه و طراحی جابه جایی خط 400 كیلوولت داخل مخزن سد حوضیان 1391 در دست انجام آب منطقهای لرستان
37 نظارت كارگاهی خط 66 كیلوولت دهنو - سیاخ دارنگون 1391 در دست انجام برق منطقهای فارس
38 خدمات مهندسی و مشاوره اتصالات خطوط 63 كیلوولت سه راهی مباركه، مسكن مهر فولادشهر، بن، خطوط 63 كیلوولت خروجی لیست های 400 كیلوولت داران و شهركرد 1391 در دست انجام برق منطقهای فارس
39 تهیه دستورالعمل های بهره برداری و آموزش اپراتوری و نظارت بر نصب و راه اندازی 26 دستگاه ژنراتور (ثابت و سیار) 1391 در دست انجام  شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
40 نظارت بر احداث خط انتقال 63 كیلو ولت و 400 كیلو ولت شهر كرد به پست 63 كیلو ولت شهر كرد 2 1391 در دست انجام برق منطقهای اصفهان
41 خدمات نظارت كارگاهی پروژه خطوط 400و63 كیلووات ارتباطی داران 1391 1392  برق منطقهای اصفهان
42 خدمات مشاوره ای انجام بررسی های عمومی و جمع آوری اطلاعات اولیه خط 230 كیلوولت زیاران- هشتگرد 1391 1391 شهرداری آبیك
43 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی جایگزینی كابل OPGW و سیستم محاقظ 6.7NO بر روی بخشهایی از خطوط 400 كیلوولت كارون3 - تیران و چهلستون 1391 در دست انجام برق منطقهای اصفهان
44 خدمات مهندسی وضعیت خط 63 كیلوولت لوشان - دیلمان و ارائه راهكار اصلاحی 1391 در دست انجام  شركت برق منطقهای گیلان
45 نظارت بر احداث خط انتقال 63 كیلو ولت چهارمداره داران دامنه 1391 در دست انجام  برق منطقهای اصفهان
46 خدمات مهندسی و مطالعات فنی ، اقتصادی و بازار برای خریدسهام برخی شركت های توزیع به منظور فروش مستقیم برق به مصرف كنندگان و همچنین ایجاد فرصتهای رشد كسب و كارهای مرتبط با مپنا 1391 در دست انجام گروه مپنا - بخش مهندسی و تولید
47 خدمات مهندسی پروژه طراحی خطوط 63 كیلوولت دومداره مسكن مهر آُستارا و انزلی 1390 در دست انجام شركت برق منطقهای گیلان
48 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی پروژه جایگزینی كابل OPGW و سیم محافظ NO67 بر روی بخشهایی از خطوط 400 كیلوولت كارون 3 - تیران و چهلستون 1390 1390 برق منطقهای اصفهان
49 دانشكده صنعت آب و برق 1390 در دست انجام شركت توانیر
50 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی تبدیل كابلهای 63 كیلوولت روغنی به خشك فیروزی- سهرورد بطول تقریبی 4 كیلومتر 1390 1392 شركت برق منطقهای تهران
51 خدمات مشاوره برای طرح جامع و تفصیلی برق سایت 5000 هكتاری منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 1390 در دست انجام  شركت منطقه ویژه اقتصادی معدنی و فلزی خلیجفارس
52 خدمات مهندسی احداث خطوط دومداره 63 كیلوولت تغذیه پست 20/63 كیلوولت آران بیدگل2 1390 در دست انجام برق منطقهای اصفهان
53 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی خط 230 كیلوولت مهران - دهلران واقع در استان ایلام 1390 در دست انجام برق منطقهای غرب
54 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی احداث خط 132 كیلوولت مهران- آذر واقع در استان ایلام 1390 1391  برق منطقهای غرب
55 خدمات مهندسی و نظارت بر خرید و اجرای فیبر نوری خط 400 كیلوولت یزد 1 - یزد2 قدیم و خط 63 كیلوولت اردكان 230 - میبد 1390 در دست انجام برق منطقهای یزد
56 خدمات مهندسی مشاور جهت بازنگری طرح جامع توسعه شبكه 20 كیلوولت و پستهای توزیع تا افق 1404 1390 1391 شركت توانیر
57 خدمات مهندسی افزایش ایزولاسیون خط 63 كیلوولت آبیك- قشلاق 1390 1391 شركت برق منطقهای تهران
58 خدمات مهندسی طراحی و نظارت پروژه HVDC سمنان 1390 1392 شركت سهامی برق منطقهای سمنان
59 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی پروژه برقرسانی و جاده دسترسی به نیروگاه طبس 1390 در دست انجام  سازمان توسعه برق ایران
60 نظارت كارگاهی خط 132 كیلوولت دو مداره كنگان - بردخون 1390 در دست انجام شركت برق منطقهای فارس
61 خدمات مهندسی پروژه طراحی خطوط 63 كیلوولت دومداره مسكن مهر آُستارا و انزلی 1390 1391  
62 خدمات مهندسی-طراحی خط انتقال 230 كیلوولت دومداره دهلران -آبدانان -سیمره 1390 1392  شركت برق منطقه ای غرب
63 انجام خدمات مهندسی خط نیروگاه برق آبی دادینكوا نیجریه 1390 1391  
64 خدمات مهندسی احداث خط دو مداره انتقال برق طرح تمركز مسكونی صنعتی سدین 1390    
65 طراحی سازه 10 ثیپ برج تلسكوپی مخابراتی به همراه فونداسیون مربوطه 1390    
66 انجام خدمات مشاوره برای طرح جامع و تفصیلی برق سایت 5000 هكتاری منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 1390 1392 شركت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
67 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی خط 230 كیلوولت مهران - دهلران واقع در استان ایلام 1390 1391  شركت برق منطقه ای غرب
68 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی احداث خط 132 كیلوولت مهران-آذر واقع در استان ایلام 1390 1391 شركت برق منطقه ای غرب
69 بازنگری طرح جامع توسعه شبكه 20 كیلوولت پستهای توزیع تا سال 1404با افق 3 ساله 1390 1391 شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
70 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و كارگاهی خط و پست HVDC سمنان 1390 1392 برق منطقه ای سمنان
71 خدمات مهندسی خرید و اجرای OPGW خط قدیم 400 كیلوولت یزد 1 - یزد 2 . خط 63 كیلوولت اردكان - میبد 1390 1391 برق منطقه ای یزد
72 خدمات مهندسی نظارت كارگاهی فیبر نوری تهران 1389 1389 شركت برق منطقه ای تهران
73 نظارت كارگاهی نصب كابل OPGW بر روی خط63 كیلوولت سرپل ذهاب - گیلانغرب و خط 400 كیلوولت خسروی 1389 1389 برق منطقه ای غرب
74 مطالعه طرح جامع تامین برق كل مجموعه فرودگاه بینالمللی امام خمینی 1389 در دست انجام  وزارت راه و ترابری مجری طرح فاز 2
75 خدمات مهندسی و مشاوره تهیه و اخذ تایید كلیه گزارشات مورد نیاز جهت اخذ پروانه احداث 1389 در دست انجام شركت كارخانجات سپهر پلیمر سپاهان
76 خدمات مشاوره جهت خرید و راهاندازی آموزش بهرهبرداری 26 دستگاه دیزل ژنراتور 1389 1392 شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
77 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی خط 765 كیلوولت عسلویه - اصفهان 1389  در دست انجام سازمان برق ایران
78 Consultancy Services for EPC Evaluation 2010 1389 1390 The Federal Ministry of Power Nigeria
79 خدمات مهندسی ,نظارت عالی و كارگاهی پروژه برقرسانی و جاده دسترسی به نیروگاه طبس 1389 در دست انجام سازمان برق ایران
80 مطالعه و طراحی و نظارت كارگاهی احداث فیبر نوری خط 230 كیلوولت شازند - خرمآباد 1389 1391 برق منطقه ای باختر
81 خدمات مهندسی خرید تجهیزات و نظارت بر نصب كابل OPGW بر روی خطوط 230 كیلوولت آستار- پونل-رشت شمالی- نیروگاه سیكل تركیبی گیلان 1389 در دست انجام شركت برق منطقه ای گیلان
82 خدمات نظارت كارگاهی خطوط حدفاصل پست 400 كیلوولت شهركرد به پست 63 كیلوولت شهركرد 2 1389 1390 برق منطقه ای اصفهان
83 خدمات نظارت كارگاهی خطوط 63 كیلوولت حدفاصل پست 63 كیلوولت شهركرد1 به شهركرد2 1389 1390 برق منطقه ای اصفهان
84 خدمات نظارت كارگاهی خطوط 63 كیلوولت حدفاصل پست 400 كیلوولت شهركرد به محل انشعاب پست 63 كیلوولت فرخشهر 1389 1390 برق منطقه ای اصفهان
85 خدمات نظارت كارگاهی خطوط 63 كیلوولت فارسان، دشتك 1389 1389 برق منطقه ای اصفهان
86 خدمات مهندسی - طراحی احداث خط 230 كیلوولت دومداره مهران-دهلران و خط 132 كیلوولت دومداره مهران - آذر 1389 در دست انجام برق منطقه ای غرب
87 خدمات نظارت كارگاهی خط 400 كیلوولت تكمداره هریس- مگری 1389 در دست انجام سازمان برق ایران
88 خدمات نظارت كارگاهی خطوط 63 و 400 كیلوولت ارتباطی داران 1389 1390 برق منطقه ای اصفهان
89 خدمات مهندسی- طراحی خط انتقال 230 كیلوولت دومداره دهلران - آبدانان - سیمره 1389 در دست انجام برق منطقه ای غرب
90 خدمات نظارت كارگاهی احداث خط 230 كیلوولت دهلران - آبدانان - سیمره واقع در استان ایلام 1389 1392 برق منطقه ای غرب
91 خدمات نظارت كارگاهی احداث خط 400 كیلوولت بیستون - خسروی 1389 1388 شركت برق منطقهای غرب
92 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی خط 765 كیلوولت تك مداره عسلویه ـ اصفهان 1389 1394 سازمان توسعه برق ایران
93 خرید تجهیزات و جایگزینی كابل OPGW و سیم محافظ 6.7NOخطوط 400 كیلوولت كارون 3- تیران و كارون 3-چهلستون 1389 1390 شركت برق منطقهای اصفهان
 94 مطالعه طرح جامع تأمین برق كل مجموعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1389 1390 مجری طرح فاز دو توسعه فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
95 انجام عملیات نظارت عالیه و كارگاهی تامین تجهیزات، عملیات اجرایی ساختمان، نصب، تست و راهاندازی راكتور 400 كیلوولت جنوب اصفهان بر روی خط یزد 1389 1389  شركت برق منطقهای اصفهان
96 خدمات مشاوره جهت خرید، راهاندازی و آموزش بهرهبرداری 26 دستگاه ژنراتور 1389 1390 شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
 97 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و كارگاهی برقرسانی و جاده دسترسی به نیروگاه طبس 1389 1391 سازمان توسعه برق ایران
 98 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و كارگاهی برقرسانی و جاده دسترسی به نیروگاه طبس 1388 1388 گروه مپنا - معاونت تولید
 99 خدمات مهندسی تهیه طرح جامع مانور شبكه توزیع فشار متوسط استان یزد 1388 1388 شركت توزیع نیروی یزد
 100 خدمات مهندسی مطالعه و طراحی احداث خط 63 كیلوولت دو مداره پلدختر- سركان 1388 1388  شركت برق منطقهای باختر
 101 خدمات مهندسی خرید تجهیزات و نصب سیم OPGW روی خطوط 230 كیلوولت اردبیل - كمیآباد و آستارا - تقیدیزج 1388 1388  شركت برق منطقهای آذربایجان
102 خدمات مهندسی نصب كابل OPGW بر روی خط 230 كیلوولت اسلام آباد- ایلام و اتصالات230 كیلوولت پست مانشت 1388 1389 شركت برق منطقهای غرب
103 نظارت كارگاهی بر نصب كابل OPGW بر روی خط230 كیلوولت اسلام آباد-ایلام و اتصالات 230 كیلوولت پست مانشت 1388 1388 شركت برق منطقهای غرب
104 خدمات مهندسی نصب كابل OPGW بر روی خط63 كیلوولت سرپل ذهاب - گیلانغرب و خط400 كیلوولت خسروی 1388 1389 شركت برق منطقهای غرب
105 نظارت كارگاهی بر نصب كابل OPGW بر روی خط63 كیلوولت سرپل ذهاب - گیلانغرب و خط 400 كیلوولت خسروی 1388 1389 شركت برق منطقهای غرب
106 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی احداث خط 63 كیلوولت پست 400 كیلوولت شهركرد به فرخشهر 1388 1389 شركت برق منطقهای اصفهان
107 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی احداث خط 63 كیلوولت شهركرد2 به پست 63 كیلوولت شهركرد 1 و احداث خط 63 كیلوولت پست 400 كیلوولت شهركرد به پست 63 كیلوولت شهركرد 2 1388 1389  شركت برق منطقهای اصفهان
108 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی احداث خط 63 كیلوولت فارسان - دشتك 1388 1389  شركت برق منطقهای اصفهان
109 خدمات مهندسی رفع قطعی خطوط انتقال مناطق كوهستانی و برفگیر خطوط 400 كیلوولت گلپایگان- گدارلندر 1388 1389  شركت برق منطقهای اصفهان
110 خدمات مهندسی نصب فیبر نوری بر روی خطوط روشنایی و فشار ضعیف تهران ( ارتباط ایستگاههای مخابراتی ایرانسل) 1388 1389  شركت اسكای كام تك
111 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی احداث كانال كابل 63 كیلوولت مترو مسیر پست شهید فیروزی برق تهران به پست اكباتان و مسیر پست اكباتان به پست امیركبیر و مسیر پست كریمخان برق تهران به پست 1388 1390  شركت راهآهن شهری تهران و حومه (مترو)
112 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی احداث كانال آدمرو پست شهید فیروزی 1388 1389 شركت برق منطقهای تهران
113 خدمات مهندسی، طراحی، نظارت بر ساخت و نظارت كارگاهی احداث خط 400 كیلوولت تكمداره باندل دو سیمه سدكرخه - الاماره 1388 1390  سازمان توسعه برق ایران
114 تدوین پیشنویس استاندارد احداث و اجرای خطوط 765 كیلوولتی 1388 1389 شركت توانیر
115 نظارت عالیه و كارگاهی طرح جابجایی خط 63 كیلوولت پتروشیمی اصفهان 1388 1388 شركت پتروشیمی اصفهان
116 خدمات مهندسی احداث خطوط 400 و 63 كیلوولت چهارگانه استان سمنان 1388 1389  شركت برق منطقهای سمنان
117 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی جایگزینی خطوط كابلی 63 كیلوولت روغنی به خشك بطول تقریبی 27 كیلومتر 1388 1391  شركت برق منطقهای تهران
118 طراحی مقررات تجاری و نمونه قراردادهای استفاده از شبكه توزیع برای مصرف كنندگان خود تامین 1388 1389  شركت مدیریت شبكه برق ایران
119 انجام خدمات مهندسی اضافی جمعآوری بخشی از خطوط 63 و 230 كیلوولت مجاور نیروگاه منتظرقائم 1388 1388 مهندسی وساخت توربین مپنا(توگا)
120 خدمات نقشهبرداری جمعآوری بخشی از خطوط 63 و 230 كیلوولت مجاور نیروگاه منتظرقائم 1388 1389 مهندسی وساخت توربین مپنا(توگا)
121 خدمات مهندسی تهیه طرح جامع 8700 كیلومتر شبكه فشار متوسط شهرستانهای دهگانه یزد 1387 1388 توزیع نیروی برق یزد
122 خدمات مهندسی طراحی، نظارت عالیه و كارگاهی جاده دسترسی، دیوار نیروگاه و خط 20 كیلوولت نیروگاه طبس 1387 1389  سازمان توسعه ـ معاونت تولید
123 خدمات مهندسی احداث خط 63 كیلوولت كوهدشت - سركان - مالهكوه 1387 1389 شركت ساختمانی بانیكان
124 خدمات مهندسی خط 400 كیلوولت سمنان - جلال 1387 1388 شركت برق منطقهای سمنان
125 انجام نقشهبرداری و تهیه پلان و پروفیل خط 400 كیلوولت سمنان - جلال 1387 1387 شركت برق منطقهای سمنان
126 خدمات مهندسی تهیه طرح جامع توسعه شبكه 20 كیلوولت و پستهای توزیع 1387 1388 شركت توزیع تهران بزرگ
127 خدمات مهندسی و طراحی باقیمانده خط 63 كیلوولت ایلام230-ایلام3-اركواز و خط 230 كیلوولت مهران-دهلران 1387 1390 شركت برق منطقهای غرب
128 خدمات مهندسی نظارت برعملیات ساختمانی و الكتریكی اتصالات خطوط انتقال 400 و 63 كیلوولت داران 1387 1388  شركت برق منطقهای اصفهان
129 خدمات مهندسی طرح جابجایی خط 63 كیلوولت واقع در سایت مجتمع پتروشیمی اصفهان 1387 1388  شركت پتروشیمی اصفهان
130 نظارت كارگاهی خطوط 230 كیلوولت مهران-دهلران، 132 كیلوولت انشعاب زرینآباد و 63 كیلوولت ایلام-اركواز 1387 1388 شركت برق منطقهای غرب
131 خدمات مهندسی و طراحی بخش دوم قرارداداحداث خط 400 كیلوولت تكمداره اهر(هریس)- مگری 1387 1388 سازمان توسعه برق ایران
132 خدمات مهندسی و نظارت بر نصب 2200 كیلومتر سیمOPGW در خطوط سراسركشور 1387 1388 سازمان توسعه برق ایران
133  انجام نقشهبرداری و تهیه پلان و پروفیل خط دو مداره63 كیلوولت پست میامی - ریآباد (كالپوش) 1387 1387  شركت برق منطقهای سمنان
134 خدمات مهندسی خط 63 كیلوولت دومداره خمینیشهر به پالایشگاه اصفهان 1387 1387 گروه مپنا
135 خدمات مهندسی جابجایی خطوط 63 كیلوولت موجود در اراضی پالایشگاه اصفهان 1387 1387 گروه مپنا
136 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و كارگاهی خط 400 كیلوولت عسلویه - فس 1387 1389 سازمان توسعه برق ایران
137 مطالعه و بررسی استراتژی بومیسازی خط برقی راهآهن 1387 1387 راهآهن جمهوری اسلامی ایران
138 خدمات طراحی فنی شبكههای توزیع در محدوده عملیاتی امور برق غرب توزیع استان زنجان 1387 1388 شركت توزیع نیروی برق زنجان
139 خدمات مهندسی خط 230 كیلوولت خداآفرین-اهر و خط 63 كیلوولت خدا آفرین-كلیبر 1386 1387 شركت برق منطقهای آذربایجان
140 خدمات مهندسی و نظارت بر نصب2200 كیلومتر سیم OPGW بر روی خطوط انتقال سراسر كشور 1386 1387 سازمان توسعه برق ایران
141 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی احداث خطوط دومداره 132 كیلوولت شاهماران1 به 2 و اسلامآباد- قلعهگنج-منوجان2 1386 1387 شركت برق منطقهای كرمان
142 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی احداث خط انتقال 400 كیلوولت نیروگاه كرمان - ارگ بم 1386 1387 شركت برق منطقهای كرمان
143 خدمات مهندسی احداث خطوط انتقال در محدوده استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری (گروه اول) 1386 1389  شركت برق منطقهای اصفهان
144 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی احداث خط 400 كیلوولت ارتباطی پست 400 كیلوولت شاهماران2 1386 1388 شركت برق منطقهای كرمان
145 خدمات مهندسی احداث خط دو مداره63 كیلوولت پست میامی - ریآباد (كالپوش) 1386 1387 شركت برق منطقهای سمنان
146 خدمات مهندسی احداث خطوط در محدوده استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری 1386 1389 شركت برق منطقهای اصفهان
147 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی جمعآوری خطوط 63 و 230 كیلوولت مجاور نیروگاه منتظرقائم 1386 1389 گروه مپنا
148 نظارت عالیه و كارگاهی احداث خطوط 132 كیلوولت اشكنان - بیرم - عمادده (قطعات اول و دوم) 1386 1387 شركت برق منطقهای فارس
149 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی احداث خط تكمداره 400 كیلوولت بیستون - اسلامآباد - خسروی 1386 1387  شركت برق منطقهای غرب
150 خدمات مهندسی خط 400 كیلوولت اهر - مگری (ارمنستان) 1385 1388 سازمان توسعه برق ایران
151 خدمات مهندسی خط 230 كیلوولت نیروگاه جهرم - جهرم2 1385 1385  شركت برق منطقهای فارس
152  خدمات مهندسی خط 230 كیلوولت سراب-اردبیل 1385 1387  شركت برق منطقهای آذربایجان
153 خدمات مهندسی خطوط 132 و 230 كیلوولت ارتباطی پست 230 زنگیآباد 1385 1385  شركت برق منطقهای كرمان
154 خدمات مهندسی ورود و خروج خط گلپایگان به گدارلندر در پست 400 كیلوولت داران 1385 1387 شركت برق منطقهای اصفهان
155 خدمات نظارت كارگاهی نصب برج و سیمكشی خط 63 كیلوولت بیستون-سیمانغرب 1385 1385 شركت برق منطقهای غرب
156 خدمات مهندسی نظارت عالیه و كارگاهی احداث خط 400 كیلوولت نیروگاه كرمان - بم 1385 1386  شركت برق منطقهای كرمان
157 خدمات مهندسی و طراحی خط دو مداره 63 كیلوولت چشمهسفید - ماهیدشت 1385 1387  شركت برق منطقهای غرب
158  نظارت عالیه و كارگاهی احداث خط 400 كیلوولت بیستون - اسلامآباد - منطقه مرزی خانقین (عراق) 1385 1386  شركت برق منطقهای غرب
159  خدمات مهندسی نظارت عالیه و كارگاهی احداث شبكه فیبر نوری تهران 1384 1385 شركت برق منطقهای تهران
160 خدمات مهندسی خطوط 132 كیلوولت اسلامآباد - سرخ قلعه - قلعهگنج 2 و خط 132 كیلوولت شاهماران1 به شاهماران2 1384 1386 شركت برق منطقهای كرمان
161 خدمات مهندسی احداث خط 132 كیلوولت واحدهای فرآورشی دهلران 1384 1387 شركت توسعه صنایع نفت و انرژی (OEID)
162 خدمات مهندسی بازسازی خط 400 كیلوولت كارون3 - تیران 1384 1384 شركت برق منطقه ای اصفهان
163 خدمات مهندسی نصب OPGW و یراق آلات بر روی خط63/230 كیلوولت 4 مداره نیروگاه گیلان - چابكسر 1384 1385  شركت برق منطقهای گیلان
164 خدمات مهندسی نظارت كارگاهی خط 63 كیلوولت بیستون- سیمانغرب 1384 1384 شركت برق منطقهای غرب
165 خدمات مهندسی نظارت بر نصب OPGW رینگ 63/230 كیلوولت كرمانشاه 1384 1384 شركت برق منطقهای غرب
166 خدمات مهندسی خط 63kv هوانیروز-نساجی 1384 1384 شركت برق منطقهای غرب
167 خدمات مهندسی احداث خطوط 400kv بیستون-اسلامآباد-خانقین 1384 1386 شركت برق منطقهای غرب
168 خدمات مهندسی طرح جامع توزیع نیرورسانی به چاههای كشاورزی آذربایجان شرقی و اردبیل 1384 1385 شركت برق منطقهای آذربایجان
169 خدمات مهندسی احداث بخش رانشی خط 63 كیلوولت سنندج-مریوان 1384 1385 شركت برق منطقهای غرب
170 خدمات مهندسی جابجایی و احداث خط 132 كیلوولت دومداره منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مبین 1383 1385  شركت پتروشیمی مبین
171 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی خط 400 كیلوولت مسجدسلیمان-اهواز2 1383 1386 سازمان توسعه برق ایران
172 خدمات مهندسی نصب سیم OPGW روی خط 400kv شادمهر-قائن 1383 1383 شركت برق منطفهای خراسان
173 خدمات مهندسی احداث خط 230 كیلوولت دومداره شیراز-صدرا-دانشگاه 1383 1386 شركت برق منطقهای فارس
174 خدمات مهندسی طرح اتصال موقت ترانسفورماتور واحد1 نیروگاه مبین به پست موبایل 20/132 كیلوولت استان بوشهر 1383 1383  شركت پتروشیمی مبین
175 خدمات مهندسی نظارت كارگاهی خط 132كیلوولت دومداره نیروگاه كنگان-پست 132kv جم 1383 1383  شركت برق منطقهای فارس
176 خدمات مهندسی مطالعات شبكه و سیستم و برنامه ریزی ده ساله جهت شبكه انتقال و فوق توزیع برق غرب 1383 1383  شركت برق منطقهای غرب
177 خدمات مهندسی احداث خط 132kv دومداره مهران- پست 132kv/230 دهلران وخدمات مهندسی خط 63kv ایلام-اركواز 1383 1386 شركت برق منطقهای غرب
178 خدمات مهندسی نظارت طرح جامع شبكه توزیع كرمانشاه 1383 1383  شركت برق منطقهای غرب
179 خدمات مهندسی نظارت طرح جامع شبكه توزیع سنندج و ایلام 1383 1383  شركت برق منطقهای غرب
180 خدمات مهندسی نصب سیم OPGW روی خط 400kv شادمهر- نیشابور 1383 1384 شركت برق منطقهای خراسان
181 خدمات مهندسی نصب فیبر نوری در شبكه تجمعی تهران 1383 1383  شركت برق منطقهای تهران
182 خدمات مهندسی احداث خط 63kv دومداره سیمان غرب - بیستون 1383 1384 شركت برق منطقهای غرب
183 خدمات مهندسی احداث خط 400kv تك مداره كرمان-بم 1383 1386  شركت برق منطقهای كرمان
184 خدمات مهندسی برآورد بار،مطالعات شبكه و سیستم و برنامه ریزی ده ساله جهت شبكه انتقال و فوق توزیع برق منطقه ای گیلان 1382 1383 شركت برق منطقهای گیلان
185 خدمات مهندسی نصب سیم OPGW روی خط 230kv زنجان-میانه-تبریز 1382 1383 سازمان توسعه برق ایران
186 خدمات مهندسی نصب سیم OPGW روی خط 400kv علی آباد-اسفراین 1382 1383  سازمان توسعه برق ایران
187 خدمات مهندسی خرید 1000 كیلومتر كابل OPGW و كابل زمینی حاوی فیبر نوری 1382 1383 سازمان توسعه برق ایران
188 خدمات مهندسی نصب سیم OPGW روی خط 230kv بندرعباس-بندر پهل 1382 1383 سازمان توسعه برق ایران
189 خدمات مهندسی نصب سیم OPGW روی خط 400kv نیشابور-اسفراین 1382 1384 سازمان توسعه برق ایران
190 خدمات مهندسی نصب سیم OPGW روی خط 400kv بندرعباس-سیرجان 1382 1385 سازمان توسعه برق ایران
191 خدمات مهندسی نظارت نصب 995km سیم OPGW روی خط 132kv رفسنجان-زرند-بافق 1382 1383 سازمان توسعه برق ایران
192 خدمات مهندسی نصب سیم OPGW روی خط 230kv سرچشمه-سیرجان-رفسنجان 1382 1383 سازمان توسعه برق ایران
193 خدمات مهندسی خط 66kv دومداره پست 66kv/230 لار- عمادده (خط 132 كیلوولت بیرم - اشكنان) 1382 1383  شركت برق منطقهای فارس
194 خدمات مهندسی نصب سیم OPGW روی خط 230kv رینگ كرمانشاه 1382 1384 شركت برق منطقهای غرب
195 خدمات مهندسی نصب سیم OPGW روی خط 63kv رینگ كرمانشاه 1382 1384 شركت برق منطقهای غرب
196 خدمات مهندسی نصب سیم OPGW روی خط 400kv تبریز- خوی 1382 1384  سازمان توسعه برق ایران
197 خدمات مهندسی نصب سیم OPGW روی خط 230kv همدان - سنندج 1382 1383  سازمان توسعه برق ایران
198 خدمات مهندسی نصب سیم OPGW روی خط 230kv كرمانشاه - سنندج 1382 1384  سازمان توسعه برق ایران
199 خدمات مهندسی نصب سیم OPGW روی خط 230kv سرچشمه - سیرجان 1382 1383  سازمان توسعه برق ایران
200 خدمات مهندسی خط دو مداره 400 کیلوولت پست شاهماران 2 1381 1385 شركت برق منطقهای كرمان
201 خدمات مهندسی نصب سیم OPGW روی خط 400kv خرم آباد- كرمانشاه 1381 1381 سازمان توسعه برق ایران
202 خدمات مهندسی نصب سیم OPGW روی خط 400kv زنجان - میانه - تبریز 1381 1381 سازمان توسعه برق ایران
203 خدمات مهندسی نظارت كارگاهی احداث خطوط انتقال تك مداره 400 كیلوولت كارون3-اصفهان جنوبی 1381 1381 شركت برق منطقهای اصفهان
204 خدمات مهندسی نصب سیم OPGW روی خط 400kv بندرپهل - لافت - درگهان 1381 1381 سازمان توسعه برق ایران
205 خدمات مهندسی نصب سیم OPGW روی خط 230kv بندرپهل - بندرلنگه - جناح 1381 1381 سازمان توسعه برق ایران
206  خدمات مهندسی نصب سیم OPGW روی خط 230kv بندرعباس - دوراهی میناب 1381 1381 سازمان توسعه برق ایران
207 خدمات مهندسی نصب سیم OPGW روی خط 230kv دوراهی میناب - جاسك 1381 1381 سازمان توسعه برق ایران
208 خدمات مهندسی مرحله سوم احداث خطوط 400كیلوولت كارون3 - اصفهان جنوبی و تیران 1381 1381 شركت برق منطقه ای اصفهان
209 خدمات مهندسی خط 132 كیلوولت دومداره نیروگاه كنگان - پست 132kv جم 1381 1381 شركت برق منطقهای فارس
210 خدمات مهندسی شناخت وضعیت عرضه تجهیزات خطوط انتقال و فوق توزیع استان تهران 1381 1382 شركت توانیر
211 خدمات مهندسی خط 132kv دومداره بصورت طرح برجهای مهاری پست 132kv طبس-پست 132kv عشق آباد 1380 1381 شركت برق منطفهای خراسان
212 خدمات مهندسی احداث خط 230kv دومداره بانضمام نصب یك رشته سیم محافظ OPGW نیروگاه كرمان-پست 230kv رفسنجان 1380 1383 شركت برق منطقهای كرمان
213 خدمات مهندسی خط 132kv دومداره پست 400kv سیرجان - پست 132kv بافت 1380 1382  شركت برق منطقهای كرمان
214 خدمات مهندسی بررسی بازار مصرف خطوط انتقال 1380 1381 شركت توانیر
215 خدمات مهندسی احداث خطوط انتقال دو مداره 400 كیلوولت Y.O.T نیروگاه به پست كارون 4 1379 1383  شركت فرآب
216 خدمات مهندسی خطوط 400kv كارون3 1379 1381 شركت برق منطقهای اصفهان
217 خدمات مهندسی نصب و اتصال كابلی 63kv به خط موجود تك مداره با كابل كراسلینگ 500) رشت- لاهیجان) 1378 1379 شركت برق منطقهای گیلان
218 خدمات مهندسی نقشه برداری خطوط 400kv كارون3 1377 1378 شركت برق منطقهای اصفهان
219 خدمات مهندسی احداث خط 132kv دومداره پست 230kv اهواز جنوبی - پست 132kv دعبل 1376 1379  شركت صنایع جانبی نیشكر
220 خدمات مهندسی احداث خط 132kv دومداره پست 132kv سلمان - پست 132kv امیركبیر 1376 1379  شركت صنایع جانبی نیشكر
221 خدمات مهندسی احداث خط 132kv دومداره پست 132kv دعبل-پست 132kv سلمان 1376 1379 شركت صنایع جانبی نیشكر
222 خدمات مهندسی خازنگذاری در شبكه الكتریكی غرب گیلان 1376 1376 شركت برق منطقهای گیلان
223 خدمات مهندسی بررسی اشكالات دو خط 63kv دومداره رشت - لاهیجان و سیاهكل - لاهیجان 1376 1377 شركت برق منطقهای گیلان
224 خدمات مهندسی بررسی اشكالات خط 230kv تك مداره رشت - چابكسر (مسئله خسارات گالوپینگ به برجها،یراق آلات و مقره ها) 1376 1377 شركت برق منطقهای گیلان
225  خدمات مهندسی مطالعه سیستم و برنامهریزی شبكه انتقال و فوق توزیع برق گیلان 1376 1377 شركت برق منطقهای گیلان
226 خدمات مهندسی خطوط 400 كیلوولت ارتباطی سد كارون 3) كارون3 - تیران و كارون3 - اصفهان جنوبی) 1376 1379  شركت برق منطقهای اصفهان
227 خدمات مهندسی احداث خطوط انتفال دو مداره 400 كیلوولت Y.O.T نیروگاه به پست كارون 3 1375 1377  شركت فرآب
228  خط كارون3) استانهای اصفهان،خوزستان و چهارمحال بختیاری) 1374 1378 برق منطقه ای اصفهان
229 خدمات مهندسی احداث خطوط 33kv دومداره برق رسانی به كارخانجات صنعتی واحدهای هفتگانه نیشكر 1373 1374  شركت صنایع جانبی نیشكر