مشاوره و خدمات مهندسی زیرساخت پروژه فرهنگی، ورزشی، تفریحی و تجاری هزار و یك شهر


مشاوره و خدمات مهندسی زیرساخت پروژه فرهنگی، ورزشی، تفریحی و تجاری هزار و یك شهر
تاریخ شروع: 1392
تاریخ پایان: 1392
کارفرما: شركت سرمایه‌گذاری ساختمانی عظام
محل اجرا: تهران

شرح خدمات

- بازنگری و به‌روزرسانی مطالعات زیرساخت مشاوران پیشین
- طراحی تصفیه خانه فاضلاب مجموعه
- طراحی مدیریت جامع پسماند
- طراحی‌های شبكه‌های آب (آب بهداشتی و پساب تولیدی تصفیه خانه)، مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ مربوطه
- طراحی شبكه جمع‌ آوری فاضلاب
- طراحی شبكه و سیستم آبیاری فضای سبز
- طراحی دریاچه‌های مصنوعی
- طراحی ایستگاه تقلیل فشار و شبكه توزیع گاز مجموعه و سیستم حفاظت كاتدی
- طراحی سیستم مولد برق، پست‌های برق و شبكه توزیع مربوطه
- طراحی سیستم‌های امنیتی و تله كامیونیكیشن
- طراحی شبكه و سیستم آتش‌نشانی
- طراحی موتورخانه مركزی و سیستم‌های تولید سرمایش و گرمایش و شبكه توزیع
- طراحی كانال مشترك تاسیساتی انتقال انرژی سیالات در كل مجموعه
- نحوه تامین مصارف اصلی و پیگیری اخذ مجوزها

اهميت پروژه

اولین و بزرگترین مركز تفریحی - تجاری در ایران مشتمل بر شهربازی، پارك آبی، مراكز خرید، هتل‌های 3، 4 و 5 ستاره و مراكز و ساختمان‌های تجاری