طرح تفضیلی ساختمان و تاسیسات BOP‌ نیروگاه بخاری طبس


طرح تفضیلی ساختمان و تاسیسات BOP‌ نیروگاه بخاری طبس
تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1393
کارفرما: شركت مشاركت عمران آذرستان و رشد صنعت
کارفرمای اصلی: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
محل اجرا: طبس

شرح خدمات

ارائه خدمات فني و مهندسي در سيستم هاي جنبي (BOP) نيروگاه بخاري ذغالسوز طبس مشتمل بر طراحي پايه، تفصيلي، مهندسي خريد و  خدمات مهندسي اجرا

اهميت پروژه
اين نيروگاه اولين نيروگاه ذغال‌سنگ‌سوز در ايران مي‌باشد. استفاده ازذخاير غني زغال‌سنگ حرارتي درتوليد برق كشور، پايدار ساختن شبكه برق درمنطقه شرق و جنوب شرقي كشور، ايجاد زمينه اشتغال براي نيروهاي فني و خدماتي بومي منطقه، رشد و ارتقاء سطح علمي، فني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه طبس و بالاخره پايداري و توسعه امنيت ملي منطقه بدليل استقرار يك صنعت بزرگ از اهم اين پروژه مي‌باشد.