عقد قرارداد " خدمات مهندسی و طراحی تفصیلی پست 66/20 کیلوولت دهرم"

عقد قرارداد " خدمات مهندسی و طراحی تفصیلی پست 66/20 کیلوولت دهرم"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد " خدمات مهندسی و طراحی تفصیلی پست 66/20 کیلوولت دهرم" به کارفرمایی برق منطقه ای فارس گردید.
هدف از انجام این پروژه، تأمین برق استانهای فارس و بوشهر جهت رفاه عمومی و بهبود اوضاع اقتصادی منطقه است. در همین راستا شركت برق منطقه ای فارس اقدام بر احداث پست 66/20 کیلوولت دهرم نموده که بخشی از عواید آن به شرح زیر می باشد:

  • بهبود سطح ولتاژ در استان های فوق الذکر
  • كاهش افت ولتاژ در شبكه‌های منطقه‌ای
  • دسترسی به نیروی برق با كیفیت قابل قبول در منطقه
  • تأمین برق لازم برای پروژه‌های زیربنایی صنعتی و معدنی در منطقه
  • تأمین برق لازم برای مصارف كشاورزی و مسكونی در منطقه
  • ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در كل منطقه با فراهم كردن اتصال برق برای صنایع جدید و دیگر بخش‌ها
  • كاهش افت ولتاژ شبكه محلی.