عقد قرارداد " خدمات مطالعات و تحقیقات جامع در سطوح مختلف برای شرکت پارسیلون "

 عقد قرارداد " خدمات مطالعات و تحقیقات جامع در سطوح مختلف برای شرکت پارسیلون "

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد " خدمات مطالعات و تحقیقات جامع در سطوح مختلف برای شرکت پارسیلون" به کارفرمایی شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند گردید.
در این پروژه شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند در نظر دارد در جهت شناسایی فرصت های مناسب سرمایه گذاری استان لرستان و به منظور از سرگیری فعالیت شرکت پارسیلون خرم آباد مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی را با مشاوره شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران به انجام برساند. هدف از انجام این مطالعات که شامل ملاحظات اجرایی طرح های سرمایه گذاری، مطالعات بازار طرح های سرمایه گذاری، مطالعات فنی و مهندسی مورد نیاز جهت اجرای طرح ها و میزان و نحوه سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای آنها می باشد، شناسایی سه فرصت سرمایه گذاری برتر در استان لرستان جهت سرمایه گذاری شرکت پارسیلون خرم آباد خواهد شد.