عقد قرارداد "خدمات مهندسی و نقشه برداری خط انتقال 63 کیلوولت چهار مداره ورود و خروج خط محتشم کاشانی ـ آران 1 در پست آران و بیدگل 2"

 عقد قرارداد "خدمات مهندسی و نقشه برداری خط انتقال 63 کیلوولت چهار مداره ورود و خروج خط محتشم کاشانی ـ آران 1 در پست آران و بیدگل 2"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسی و نقشه برداری خط انتقال 63 کیلوولت چهار مداره ورود و خروج خط محتشم کاشانی ـ آران 1 در پست آران و بیدگل 2" به کارفرمایی شركت برق منطقه ای اصفهان گردید.
به منظور برقراری ارتباط بین پست‌های آران2 و محتشم کاشانی و آران1، شركت برق منطقه‌ای اصفهان تصمیم به احداث خط انتقال 63 كیلوولت ارتباطی پست‌های آران2 و محتشم کاشانی و آران1 گرفت. طول خط انتقال مذكور حدود 7 كیلومتر می‌باشد و برجهای استفاده شده از نوع برج‌های تلسکوپی چهارمداره خواهد بود.