عقد قرارداد " خدمات مهندسی تکمیلی و نظارت کارگاهی تجهیزات اکتیو مخابرات نوری "


موننکو ايران موفق به عقد قرارداد " خدمات مهندسي تکميلي و نظارت کارگاهي تجهيزات اکتيو مخابرات نوري" به کارفرمايي شركت برق منطقه اي گيلان گرديد.
اين پروژه در راستاي طرح جامع مخابراتي مي باشد که پيش از اين توسط اين مهندسين مشاور به انجام رسيده است. تجهيزات انتقال، نقش به سزايي در کارايي و نگهداري شبکه شرکت هاي برق منطقه اي ايفا مي کنند. در اين پروژه، موننکو ايران با طراحي شبکه و تدوين اسناد مناقصه، راه را براي ورود نسل جديد اين تجهيزات (NG-SDH) به شبکه برق منطقه اي گيلان هموار خواهد نمود.