تقدیر از موننکو در مراسم تشکر و قدردانی شرکت انتقال برق عمان از مشاورین خود

تقدیر از موننکو در مراسم تشکر و قدردانی شرکت انتقال برق عمان از مشاورین خود

در سوم بهمن ماه سال جاری، شرکت انتقال برق عمان (OECT)، از مشاورین خود جهت دستاوردهای پروژه های سال 2016 و 2017 و همچنین به انجام رساندن آنها طبق زمانبندی، با برگزاری مراسمی تقدیر بعمل آورد. در این مراسم، کارفرمای عمانی OETC، از شرکت موننکو بواسطه انجام سه پروژه زیر که قبلا بصورت مجزا نامه های تقدیر آن ها اعطا گردیده بود، قدردانی بعمل آورد. شایان ذکر است مراسم مذکور در روزنامه های کثیر الانتشار و اخبار محلی عمان پوشش داده شد.