عقد قرارداد " خدمات مهندسی مطالعات طرح جامع شبکه برق منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد"

 عقد قرارداد " خدمات مهندسی مطالعات طرح جامع شبکه برق منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسی مطالعات طرح جامع شبکه برق منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد" به کارفرمایی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد گردید.
منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد با مساحت 8500 هکتار در جنوب شهرستان لامرد در استان فارس قرار دارد. مجاورت این منطقه ویژه با خلیج فارس و بزرگترین میدان گازی جهان (میدان گازی پارس جنوبی)، آن را به یک منطقه استراتژیک در جنوب ایران تبدیل کرده است. صنایع اصلی که در این منطقه مستقر خواهند شد عبارتند از آلومینیوم، پتروشیمی، سیمان و منیزیم.
یکی از مهم ترین و اساسی ترین زیرساخت ها در راستای احداث این منطقه صنعتی، طراحی شبکه و نحوه تأمین برق آن می باشد. در همين راستا این مهندسین مشاور، براساس تجربیات ارزشمند خود جهت انجام مطالعات جامع شبکه برق منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد انتخاب گردید.