عقد قرارداد " خدمات مهندسی طراحی بخش ساختمان دیسپاچینگ برق گیلان"

 عقد قرارداد " خدمات مهندسی طراحی بخش ساختمان دیسپاچینگ برق گیلان"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد " خدمات مهندسی طراحی بخش ساختمان دیسپاچینگ برق گیلان" به کارفرمایی شرکت برق منطقه ای گیلان گردید.