عقد قرارداد "مطالعات مهندسی پروژه های طرح جامع"

 عقد قرارداد "مطالعات مهندسی پروژه های طرح جامع"

 موننکو ایران موفق به عقد قرارداد " مطالعات مهندسی پروژه های طرح جامع" به کارفرمایی شركت توزیع نیروی برق استان مازندران گردید.
مطالعات طرح جامع شبکه توزیع برق، تعیین کننده خطوط راهنما برای توسعه یا انجام اصلاحات در ساختار شبكه برق می باشد و با مشخص کردن محل نصب، مشخصات فنی و برنامه توسعه پست های فوق توزیع و فیدرها، موجب بهینه ‌سازی عملكرد شبكه و بهبود شاخص‌ های الكتریكی، اقتصادی و كیفیت عملكردی می گردد و ساختارهای فنی ناكارآمد در هر بخش از شبكه توزیع را اصلاح می نماید.