عقد قرارداد "خدمات مهندسی و طراحی توسعه بخش 132 کیلوولت پست لردگان"

عقد قرارداد "خدمات مهندسی و طراحی توسعه بخش 132 کیلوولت پست لردگان"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسی و طراحی توسعه بخش 132 کیلوولت پست لردگان" به کارفرمایی شركت کود شیمیایی اوره لردگان گردید.
با توجه به احداث پتروشیمی اوره لردگان در منطقه لردگان و نیاز به تامین برق آن واحد صنعتی، توسعه پست موجود لردگان ضروری می باشد. در این راستا، طی مطالعات انجام شده، توسعه پست مذکور با سطح ولتاژ 132 کیلوولت در دستور کار قرار گرفت. هدف از انجام این پروژه، علاوه بر تامین برق پتروشیمی اوره لردگان، تغذیه برق مورد نیاز پست در حال احداث فلارد نیز می باشد. با توجه به رو به اتمام بودن ساخت پتروشیمی اوره لردگان، توسعه این پست از اهمیت بالایی برخوردار بوده و ضروریست در کمترین زمان ممکن احداث و آماده بهره برداری گردد.