نیروگاه سیكل تركیبی – مزرعه خورشیدی یزد ۴۸/۲ مگاوات حرارتی


 عنوان پروژه: نیروگاه سیكل تركیبی – مزرعه خورشیدی یزد 48/2 مگاوات حرارتی
تاریخ شروع: 1390
تاریخ پایان: 1392
کارفرما: شركت مپنا توسعه 2
کارفرمای اصلی: شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي
محل اجرا: یزد- نیروگاه سیكل تركیبی

شرح خدمات:

- طراحی پایه و تفصیلی مزرعه خورشیدی
- مهندسی عمومی اتصال مزرعه خورشیدی به نیروگاه سیكل تركیبی
- طراحی پایه و تفصیلی جزیره پمپخانه رانش روغن حامل حررات (HTF)
- طراحی پایه و تفصیلی مبدل حرارتی – بخار تحویلی به HRSG های بخش تركیبی (HEX)
- طراحی پایه و تفصیلی انبار ساخت و اسمبلی آینه های سهموی و لوله های جاذب
- طراحی پایه و تفصیلی كلیه مدارك برقی و كنترلی مربوط به بخش مزرعه خورشیدی و نقاط تحویلی به DCS مركزی
- انتقال دانش فنی سطح بالای نیروگاه های سهموی خورشیدی به عنوان بالاترین تكنولوژی انرژیهای پاك

اهميت پروژه

نیروگاه سیكل تركیبی یزد و تركیب آن با بخش مزرعه خورشیدی به عنوان اولین نیروگاه خورشیدی و تركیبی جهان با ظرفیت 17 مگاوات خورشیدی (48 مگاوات حرارتی) از اهمیت بالایی در منطقه خاورمیانه برخوردار می باشد. با توجه به توسعه انرژی های پاك به خصوص نیروگاه‌‌های خورشیدی سهموی در جهان و به خصوص در خاورمیانه انجام این مهم و حصول به تكنولوژی طراحی این نیروگاه‌های خاص می تواند اهمیت فراوانی در اخذ پروژه‌های مشابه در جهان داشته باشد. استفاده از تكنولوژی سطح بالا در طرح  این نوع خاص نیروگاه‌ها موجب شده است كه مشاوران با دانش بالای كمی در این سطح فعالیت داشته باشند بدین منظور شركت مهندسین مشاور موننكو ایران با همكاری شركت ARIES  اسپانیا، كه یكی از معظم ترین شركتهای صاحب تكنولوژی در جهان می‌باشد بعنوان مشاور این طرح انتخاب شده است.