اخذ تقدیرنامه توسط مدیرعامل موننکو ایران جهت کسب عنوان "دبیر برتر" در سی و دومین کنفرانس بین المللی برق

اخذ تقدیرنامه توسط مدیرعامل موننکو ایران جهت کسب عنوان "دبیر برتر" در سی و دومین کنفرانس بین المللی برق

در سی و دومین کنفرانس بین المللی برق که در تاریخ 1 الی 3 آبان ماه در محل پژوهشگاه نیرو برگزار گردید، با اعطای تقدیرنامه به آقای مهندس علیرضا شیرانی، مدیرعامل موننکو ایران، جهت کسب عنوان "دبیر برتر" این کنفرانس، قدردانی بعمل آمد.