انجام خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی رومیلا

انجام خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی رومیلا

انجام خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی رومیلا

تاريخ شروع:  1394/07/01   

تاريخ پايان:   1396/07/01  

كارفرما : شركت احداث و توسعه نيروگاههاي سيكل تركيبي مپنا توسعه دو

كارفرماي اصلي: گروه مپنا / شامارا

مكان: بصره / عراق

شرح خدمات

انجام خدمات مهندسي طراحي پايه و تفضيلي ساختمان و تاسيسات برق، مكانيك و ابزار دقيق و طراحي فاير ساختمان هاي نيروگاه روميلا و تكميل و اصلاح كليه مدارك ساختماني پروژه ( BOP سيويل) و محوطه و طراحي سيستم خنك كن اصلي و كمكي

 اهميت پروژه

 نيروگاه سيکل ترکيبی روميلا در نزديكي بصره در عراق واقع شده است .اين پروژه شامل 6 بلوك سيكل تركيبي و به ظرفيت 3000 مگاوات در چها فاز به اجرا در خواهد آمد. در فاز اول طراحي شش واحد گاز در دستور كار مپنا قرار دارد. شش واحد گازی از نوع  V94.2 هر يک به ظرفيت 170 مگاوات و سه واحد بخار هر يک به ظرفيت ۱۶۰ مگاوات در شرايط ايزو (ISO)  مي‌باشد (مجموعاً 3000 مگاوات).  همچنين ظرفيت پست اين نيروگاه  KV400 مي‌باشد. سوخت مورد نياز اين نيروگاه، شامل گاز و گازوئيل است که گاز به عنوان سوخت اصلی و گازوئيل به عنوان سوخت جايگزين در نظر گرفته شده است.  سيستم كولينگ از نوع ACC است. شركت مهندسين مشاور موننكو ايران موظف به انجام خدمات مهندسي طراحي پايه و تفضيلي ساختمان و تاسيسات برق ،مكانيك و ابزار دقيق ساختمان هاي نيروگاه روميلا و طراحي سيستم كولينگ اصلي و كمكي مي باشد.