خدمات مشاوره فنی و مطالعات امكان‌سنجی احداث نیروگاه بادی به ظرفیت ۷۵۰ مگاوات

خدمات مشاوره فنی و مطالعات امكان‌سنجی احداث نیروگاه بادی به ظرفیت ۷۵۰ مگاوات

خدمات مشاوره فنی و مطالعات امكان‌سنجی احداث نیروگاه بادی به ظرفیت 750 مگاوات
تاریخ شروع: 1390/12/17

تاریخ پایان: 1393/12/01

كارفرما: شركت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا

كارفرمای اصلی: شركت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا

مكان: 7 استان كشور

شرح خدمات

- مطالعه اصول نیروگاه‌های بادی و تكنولوژی توربین‌های باد

- بررسی مقدماتی رژیم باد مناطق بادخیز و انجام میكروسایتینگ با استفاده از داده‌های باد سانا و تهیه گزارشات امكان‌سنجی

- نظارت بر نصب و راه‌اندازی دكل‌های بادسنجی در 7 ایستگاه • برداشت اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن‌ها بصورت روزانه

- تهیه گزارش نهایی از رژیم باد در سایت‌ها با استفاده از داده‌های برداشت شده از ایستگاه‌های بادسنجی نصب شده در آن‌ها 

- میكروسایتینگ نیروگاه بادی و ارائه گزارشات نهایی امكان‌سنجی فنی اقتصادی

اهمیت پروژه

با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی،‌ تدوین برنامه بلندمدت تولید و همچنین بهینه‌سازی بخش عرضه انرژی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده است. از جـمله نتایج حاصـل از برنامه بهـینه‌سازی بخش انرژی، بهبود رانـدمان و كاهش تولـید آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از تولـید انـرژی است. راهـكارهای بهینه‌سازی متعددی در بخش عرضه انرژی مطرح است كه می‌توان به استفاده از انرژی‌های پاك از جمله باد اشاره كرد. در سال 1389 گروه مپنا با ابلاغ پروژه مطالعات امكان‌سنجی 500 مگاوات نیروگاه بادی به شرکت مهندسين مشاور موننكو ایران، ‌حضور خود را در بخش احداث نیروگاه‌های بادی اعلام نمود. در سال 1390 شرکت مهندسين مشاور موننكو ایران به عنوان مشاور كارفرمای پروژه احداث 750 مگاوات مزرعه بادی انتخاب گردید و به عنوان مشاور جهت تهیه گزارشات امكان‌سنجی و مطالعات میكروسایتینگ احداث نیروگاه بادی ایفای نقش نمود. گروه مپنا 7 سایت را به عنوان مناطق مستعد جهت احداث نیروگاه بادی انتخاب كرده است و قصد دارد ضمن نصب دكل‌های بادسنجی در این مناطق اقدام به برداشت اطلاعات بادسنجی یكساله نماید. بعد از جمع‌آوری داده‌های بادسنجی توسط دكل‌های نصب شده در سایت‌ها،‌ چیدمان مزرعه بادی طراحی خواهد شد و بر اساس چیدمان، نقشه‌های راه دسترسی و شبكه داخلی معین خواهد گردید.