خدمات نظارت پروژه نیروگاه شاهجی بازار در كشور بنگلادش


خدمات نظارت پروژه نیروگاه شاهجی بازار در كشور بنگلادش

تاریخ شروع:  1394/06/11 
تاریخ پایان:    1396/06/11 
كارفرمای اصلی: BPDB
مكان: شاهجی بازار- بنگلادش

شرح خدمات
- مطالعه و بازبینی تمام مدارك
- تهیه گزارشات روزانه، هفتگی و ماهیانه
- كنترل و نظارت بر اجرای قرارداد تولید برق
- پاسخگویی به مطالبات پیمانكار در صورت لزوم


اهمیت پروژه
- تولید 330 مگاوات برق برای استفاده در شبكه برق بنگلادش
- شایان ذكراست پروژه نیروگاه‌های شاهجی بازار یكی از پروژه های مهم كشور بنگلادش بوده و در كشور بنگلادش از اهمیت زیادی برخوردار است.