نيروگاه سيكل تـركيبي – مزرعه خورشيدي يـزد ۱۷ مگاوات

نيروگاه سيكل تـركيبي – مزرعه خورشيدي يـزد ۱۷ مگاوات

 نيروگاه سيكل تـركيبي – مزرعه خورشيدي يـزد 17 مگاوات  

تاريخ شروع: 1393/17/07   

تاريخ پايان:   1395/02/20

كارفرما: شركت احداث و توسعه نيروگاهي سيكل تركيبي مپنا (توسعه 2)

كارفرماي اصلي: شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي 

مكان: يزد- نيروگاه سيكل تركيبي

شرح خدمات

  • طراحي پايه و تفصيلي مزرعه خورشيدي
  • مهندسي عمومي اتصال مزرعه خورشيدي به نيروگاه سيكل تركيبي
  • طراحي پايه و تفصيلي جزيره پمپخانه رانش روغن حامل حررات (HTF)
  • طراحي پايه و تفصيلي مبدل حرارتي – بخار تحويلي به HRSG هاي بخش تركيبي (HEX)
  • طراحي پايه و تفصيلي انبار ساخت و اسمبلي آينه هاي سهموي و لوله هاي جاذب
  • طراحي پايه و تفصيلي كليه مدارك برقي و كنترلي مربوط به بخش مزرعه خورشيدي و نقاط تحويلي به DCS مركزي
  • انتقال دانش فني سطح بالاي نيروگاه‌هاي سهموي خورشيدي به عنوان بالاترين تكنولوژي انرژي‌هاي پاك

 

اهميت پروژه

 نيروگاه سيكل تركيبي يزد و تركيب آن با بخش مزرعه خورشيدي به عنوان اولين نيروگاه خورشيدي از نوع ISCC با ظرفيت 17 مگاوات  ، از اهميت بالايي در منطقه خاورميانه برخوردار مي‌باشد. با توجه به توسعه انرژي‌هاي پاك به‌خصوص نيروگاه‌هاي خورشيدي سهموي در جهان و به خصوص در خاورميانه، انجام اين مهم و حصول به تكنولوژي طراحي اين نيروگاه‌هاي خاص مي‌تواند اهميت فراواني در اخذ پروژه‌هاي مشابه در جهان داشته باشد.

استفاده از تكنولوژي سطح بالا در طرح اين نوع خاص نيروگاه‌ها موجب شده است كه مشاوران با دانش بالاي كمي در اين سطح فعاليت داشته باشند. بدين منظور موننكو ايران با همكاري شركت ARIESاسپانيا كه يكي از معتبر‌ترين شركت‌هاي صاحب تكنولوژي در جهان مي‌باشد به عنوان طراح بخشي از خدمات مهندسي اين طرح انتخاب شده است.