عقد قرارداد "خدمات مهندسی خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 400/230 كیلوولت و سه دستگاه ترانسفورماتور 400/132 كیلوولت با ظرفیت 315 مگاولت آمپر"

عقد قرارداد "خدمات مهندسی خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 400/230 كیلوولت و سه دستگاه ترانسفورماتور 400/132 كیلوولت با ظرفیت 315 مگاولت آمپر"

شرکت موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسی خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 400/230 كیلوولت و سه دستگاه ترانسفورماتور 400/132 كیلوولت با ظرفیت 315 مگاولت آمپر" به کارفرمایی شركت برق منطقه ای خوزستان گردید.

با توجه به اهمیت و نقش خاص ترانسفورمرهای انتقال در شبکه، بالاخص در كاهش تلفات، كاهش سطح مقطع هادی خط و رگولاسیون ولتاژ، تهیه مشخصات فنی به منظور خرید ترانسفورماتور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. این مسئله برای بهره‌برداران تا حدی حائز اهمیت است كه در برخی مواقع پروسه خرید ترانسفورمر و بررسی مشخصات آن از احداث پست جدا می‌گردد. با توجه به نیاز مبرم شركت برق منطقه‌ای خوزستان جهت ارتقا شبكه برق این منطقه و نیاز به خرید ترانسفورمرهای انتقال، با توجه به تخصص و تجربه فنی شرکت موننكو ایران، خدمات مهندسی خرید این ترانسفورمرها به این شرکت واگذار گردید.