عقد قرارداد "خدمات مهندسی مطالعات طرح جامع شبكه فشار متوسط در محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ"

عقد قرارداد "خدمات مهندسی مطالعات طرح جامع شبكه فشار متوسط در محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ"

شرکت موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسی مطالعات طرح جامع شبكه فشار متوسط در محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ" به کارفرمایی شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گردید.

شركت توزیع تهران بزرگ با دارا بودن بیش از 4 میلیون مشترك در 22 منطقه برق، بزرگترین شركت توزیع نیروی برق ایران است و شهر تهران به عنوان پایتخت كشور و به لحاظ موقعیت سیاسی در منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین آشكار است كه كیفیت و كمیت انرژی برق تحویلی به مشتریان این شركت بیش از سایر شركتها زیر ذره‌بین بوده و به عنوان الگو و شاخص برای سایر شركت ها مطرح خواهد بود. در این پروژه، اهداف کلان و برنامه استراتژیک، رویکردهای آینده و شاخص های مهم در قالب برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و كوتاه‌مدت توسعه شبكه فشار متوسط شهر تهران با در نظر گرفتن الزامات طراحی، حفاظتی و قابلیت اطمینان، تدوین می‌گردد. وجود یک طرح جامع و اصطلاحاً نقشه راه که بتواند بصورت عملیاتی و اجرایی وضعیت آینده هر منطقه را مشخص نماید، از مهمترین دستاورد‌های پروژه مذكور می‌باشد. لازم به ذكر است، طرح جامع شبكه فشار متوسط تهران بزرگ تا افق 1404 در سال 1389 توسط مهندسین مشاور موننكو ایران تدوین گردید و در سال 1392 نیز با هدف ارائه طرح‌های كوتاه‌مدت 3 ساله و تمركز بر طرح‌های اجرایی مورد بازنگری قرار گرفت.