عقد قرارداد "تهیه دستورالعمل جهت اتصال نیروگاه‌های فتوولتاییک به شبکه"

عقد قرارداد "تهیه دستورالعمل جهت اتصال نیروگاه‌های فتوولتاییک به شبکه"

شرکت موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "تهیه دستورالعمل جهت اتصال نیروگاه‌های فتوولتاییک به شبکه" به کارفرمایی شرکت برق منطقه‌ای یزد گردید.


با گسترش سامانه‌های فتوولتاییک در شبکه‌های قدرت عدم قطعیت‌های جدیدی در تصمیمات بهره‌برداری وارد می‌شود. همچنین افزایش نفوذ این سامانه‌ها باعث به وجود آمدن منابع هارمونیکی جدید، نوسانات ولتاژ در نقطه اتصال، تغییر جهت شارش توان در شبکه و به موجب آن لزوم بازنگری در طرح‌های حفاظتی، تزریق جریان DC از طریق سیستم‌های مبتنی بر اینورتر و امکان عدم تعادل فازها می‌شود. بنابراین جهت اتصال نیروگاه‌های فتوولتاییک به شبکه در مقیاس بزرگ به یک دستورالعمل جامع نیاز می‌ باشد.