عقد قرارداد "خدمات مهندسی در خصوص بهینه سازی خطوط انتقال و فوق توزیع آسیب دیده در شرایط نامساعد جوی برق منطقه ای گیلان"

عقد قرارداد "خدمات مهندسی در خصوص بهینه سازی خطوط انتقال و فوق توزیع آسیب دیده در شرایط نامساعد جوی برق منطقه ای گیلان"

شرکت موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسی در خصوص بهینه سازی خطوط انتقال و فوق توزیع آسیب دیده در شرایط نامساعد جوی برق منطقه ای گیلان" به کارفرمایی شركت برق منطقه ­ای گیلان گردید.


هدف از انجام این پروژه بهبود وضعیت بهره ­برداری خطوط انتقال و فوق توزیع برق منطقه ­ای گیلان در شرایط نامساعد جوی می باشد. در سال 1395، بارش برف در استان گیلان باعث رخداد حوادث متعددی برای خطوط انتقال قدرت این ناحیه گردید. بیشتر این حوادث، خطوط انتقال 230 كیلوولت و خصوصا خطوط 63 كیلوولت این ناحیه را تحت تاثیر قرار داده و شامل رخداد گالوپینگ، برون­رفت حفاظتی خطوط، تشكیل یخ با قطر زیاد روی سیم ­ها و سایر اجزای خطوط، افزایش شدید شكم سیم­ ها تا آستانه برخورد سیم با زمین و در مواردی سقوط برج بوده است. در این راستا، شركت برق منطقه ای گیلان انجام خدمات مهندسی در خصوص بررسی حوادث متناظر با 5 خط این ناحیه و ارائه راهكار اصلاحی را به شركت موننكو ایران واگذار كرده است.