Engineering Consultancy Industry in Developing Countries


 عنوان و نام پدیدآور: Engineering Consultancy Industry in Developing Countries

تالیف: شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

مشخصات نشر: تهران، انتشارات صهبا رایان 1393- 2015

مشخصات ظاهری: 290 ص.: مصور، جدول، نمودار (رنگی)، 1000 نسخه

شابک: 0-3-94899-600-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: انگلیسی

یادداشت: کتابنامه

آوانویسی عنوان:​ اینجینرینگ ...

موضوع: مهندسان مشاور

شناسه افزوده: نوری، یاسمن، ویراستار

شناسه افزوده: نعمت اللهی، نگار

شناسه افزوده: شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

رده بندی کنگره: 1393  9الف/ TA216

رده بندی دیویی: 620

شماره کتاب شناسی ملی: 3760022

 

 دریافت سرفصل های کتاب