پروژه تاسیسات جانبی توسعه پالایشگاه اصفهان (بسته C)

پروژه تاسیسات جانبی توسعه پالایشگاه اصفهان (بسته C)

عنوان پروژه: پروژه تاسیسات جانبی توسعه پالایشگاه اصفهان (بسته C)
تاریخ شروع: 1386
تاریخ پایان: 1390
کارفرما: گروه مپنا
کارفرمای اصلی: شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (NIOEC)
محل اجرا: كیلومتر 15 جاده اصفهان – تهران
شرح خدمات:
فعالیت‌های شركت موننكو ایران در این پروژه شامل مرور، صحه گذاری، تكمیل و تایید مدارك طراحی پایه، طراحی واحدهای فاقد طراحی پایه، تهیه اسناد فنی مناقصه و ارزیابی پیمانكاران، طراحی تفصیلی واحدهای Flare ، آب، سوخت، هوا، Interconnection، نیتروژن و ذخیره سازی، بازنگری طراحی تفصیلی پیمانكاران، مهندسی عمومی و مدیریت فصول مشترك، طراحی سه بعدی با هدف تطابق و همزمانی ID & P ها با مدل سه بعدی، و خدمات مدیریت پروژه می باشد. علاوه بر آن، نظارت كارگاهی و كنترل نقشه‌ها و مدارك دفتر فنی كارگاه نیز به عهده این مشاور میباشد.
توضیحات کامل:

بر اساس فهرست سازمان مدیریت صنعتی ایران از پرفروش ترین شركت های تولید كننده كشور در سال های 1386 و 1387 پالایشگاه اصفهان دررتبه نخست این لیست قرار دارد. شركت پالایش نفت اصفهان در حالی به عنوان برترینشركت از نظر میزان فروش معرفی شده است كه به طور میانگین 24 درصد فرآورده هاینفتی مورد نیاز كشور را تأمین می كند. ظرفیت اولیه پالایشگاه اصفهان 200 هزار بشكهدر روز بوده است كه سال های پس از جنگ ظرفیت آن افزایش یافت و حتی در برهه ای به 400 هزار بشكه در روز نیز دست یافت پالایشگاه اصفهان حدود 20 درصد از بنزین موردنیاز كشور را تأمین می كند. طرح توسعه و بهینه سازی پالایشگاه اصفهان بامیزان سرمایه گذاری 7/2 میلیارد یورو از سال 1386 آغاز شده است. این طرح ازبزرگترین پروژه های در دست اجرای كشور است. از اهداف این طرح می توان به موارد ذیلاشاره كرد:
- كاهش تولید محصولات سنگین(نفت كوره) وافزایش تولید محصولات سبك و با ارزش(عمدتا بنزین) با احداث واحدهای فرآیندی جدید
- ارتقاء كیفیت محصولات اصلی(بنزین،نفت كوره و نفت گاز) مطابق بااستاندارد فرآورده های نفتی اروپا با احداث واحدهای فرآیندی مورد نیاز
- تثبیتظرفیت بهینه پالایشی در 360 هزار بشكه در روز و افزایش انعطاف پذیری عملیاتی بااحداث یك واحد تقطیر جدید
- اصلاح و رفع تنگناهای عملیاتی در واحدها و تأسیساتموجود
- تغییر سیستم كنترل Pneumatic فعلی به سیستم پیشرفته DCS
- كاهش یا حذف آلاینده های زیست محیطی