مدیریت نظارت بر مهندسی،‌ خرید، اجرا و راه‌اندازی پالایشگاه شكست میعانات گازی و افزایش اكتان در منطقه سیلهت بنگلادش

مدیریت نظارت بر مهندسی،‌ خرید، اجرا و راه‌اندازی پالایشگاه شكست میعانات گازی و افزایش اكتان در منطقه سیلهت بنگلادش

عنوان پروژه: مدیریت نظارت بر مهندسی،‌ خرید، اجرا و راه‌اندازی پالایشگاه شكست میعانات گازی و افزایش اكتان در منطقه سیلهت بنگلادش
تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1394
کارفرما: شركت سیلهت بنگلادش
محل اجرا: منطقه سیلهت بنگلادش
شرح خدمات:
مدیریت نظارت بر مهندسی،‌ خرید، اجرا و راه‌اندازی پالایشگاه شكست میعانات گازی و افزایش اكتان

ظرفیت:
BBI / day CFP 5000
BBI / day CRU 2500
BBI / day CRU 1500

توضیحات کامل:
هدف اصلی این پروژه تولید اكتان +95 و LPG می‌باشد كه در واقع دو خط تغذیه در این پروژه وجود دارد. یك خط از میدان گازی بیبیانا وارد می‌شود كه حاوی میعانات گازی می‌باشد. این خط وارد پلنت شكست میعانات گازی به ظرفیت 5000 بشكه در روز می‌شود تا میعانات گازی ورودی را به نفتای سبك و سنگین، دیزل و نفت سفید تفكیك كند. پس از این مرحله محصول نفتا از طریق خط لوله به واحد (CRU)catalytic reforming unit به ظرفیت 2500 بشكه در روز انتقال داده می‌شود كه محصول نهائی این مرحله اكتان +95 و LPG می‌باشد. خط دیگر محتوی نفتا می‌باشد كه مستقیماً از طریق یك خط لوله 5 كیلومتری به واحد (CRU)catalytic reforming unit به ظرفیت 1500 بشكه در روز انتقال داده می‌شود. خروجی این واحد نیز اكتان 95+و LPG. می باشد.