خدمات مهندسی احداث مراكز اصلی و پشتیبان دیسپاچینگ ملی برق ایران

خدمات مهندسی احداث مراكز اصلی و پشتیبان دیسپاچینگ ملی برق ایران

عنوان پروژه: خدمات مهندسی احداث مراكز اصلی و پشتیبان دیسپاچینگ ملی برق ایران
تاریخ شروع: 1389
تاریخ پایان: 1392
کارفرما: گروه مپنا
کارفرمای اصلی: شركت مدیریت شبكه برق ایران
محل اجرا: شهرهای تهران و زنجان
شرح خدمات: - بررسی عمومی، شامل شناسایی و بررسی مقدماتی در بخش‌های اسكادا، مخابرات و ساختمان
- امكان سنجی، تهیه مشخصات كلی، مطالعات تكمیلی و تهیه گزارش توجیهی در بخش‌های اسكادا، مخابرات و ساختمان
- تهیه مشخصات فنی طرحهای اجرائی، شامل تهیه طرح و نقشه‌های اجرایی، محاسبات فنی و برآورد مقادیر و تجهیزات براساس مصوبات مراحل قبل در بخش‌های اسكادا، مخابرات و ساختمان
- تهیه و تنظیم اسناد مناقصه در بخش‌های اسكادا، مخابرات و ساختمان
- انجام تشریفات برگزاری مناقصه و عقد پیمان با پیمانكار/ پیمانكاران منتخب در بخش‌های اسكادا، مخابرات و ساختمان
- انطباق طرح با مشخصات قرارداد، نظارت بر ساخت و آزمون‌ها، بسته بندی و ترابری تجهیزات
- نظارت كارگاهی بر عملیات ساختمانی، نصب و اجرا
- ارزیابی كلی پروژه از شروع تا خاتمه

توضیحات کامل:
این پروژه در بخشهای مختلف شامل موارد زیر می باشد:
- بخش اسكادا: نصب و راه اندازی دو مركز اصلی و پشتیبان دیسپاچینگ ملی (یكی در تهران و دیگری در زنجان)
- بخش مخابرات: نصب و راه‌اندازی دو لینك پرسرعت بین مراكز و برقراری ارتباط پستهای تحت پوشش به مراكز مذكور
- بخش ساختمان: احداث 2 ساختمان دیسپاچینگ در مراكز تهران و زنجان بعلاوه احداث ساختمانهای جانبی و محوطه سازی در مركز زنجان
مراكز دیسپاچینگ ملی فعلی توسط شركت ABB سوئیس در ایران احداث گردید و از سال 1372مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در طول حدود20 سال كه از احداث این مراكز می‌گذرد، ظرفیت تولید و نیز مصرف برق بصورت چشمگیری افزایش یافته است و شبكه برق كشور توسعه زیادی داشته است كه مراكز موجود از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دیگر جوابگوی نیازهای این شبكه نمی‌باشد. علاوه براین فن‌آوری بكار گرفته شده در مراكز موجود نیز در مقایسه با فن‌آوری‌های جدید و تسهیلات و امكانات ناشی از آن‌ها، كهنه و منسوخ شده است.
از طرف دیگر شبكه مخابراتی موجود صنعت برق نیز به دلیل استفاده از تجهیزات با تكنولوژی قدیمی، دارای سرعت ارسال و دریافت بسیار پایین است كه استفاده از پروتكل‌های با سرعت بالا عملاً مقدور نمی‌باشد و به دلیل استفاده از توپولوژی ستاره از قابلیت اطمینان خوبی نیز برخوردار نیست.
از اینرو شركت مدیریت شبكه برق ایران تصمیم به توسعه و ارتقاء مراكز موجود دیسپاچینگ ملی گرفت و برای این كار شركت مپنا را با توجه به صلاحیت و توانمندی‌ها، به عنوان پیمانكار واجد شرایط دانست و با این شركت وارد مذاكره گردید.
در این میان شركت مپنا، شركت موننكو ایران را با توجه به توانایی‌های این مشاور، بخصوص در زمینه‌های دیسپاچینگ، مخابرات و ساختمان، به عنوان مهندس بخش طراحی این پروژه انتخاب نموده است.