نظارت عالیه بر طراحی و اجرای طرح فهام

نظارت عالیه بر طراحی و اجرای طرح فهام

عنوان پروژه: نظارت عالیه بر طراحی و اجرای طرح فهام
تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1396
کارفرما: 6 شركت توزیع نیروی برق
کارفرمای اصلی: سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)
محل اجرا: تهران، كرج، اهواز، مشهد و استان‌های زنجان و بوشهر
شرح خدمات: - خدمات مهندسی طراحی معماری فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری
- خدمات نظارت بر طراحی تفصیلی پیمانكاران منتخب
- خدمات نظارت بر انجام تست‌های كارخانه‌ای و تست‌های سایت كنتورهای هوشمند
- خدمات نظارت بر پیاده‌سازی فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی

توضیحات کامل:
همگام با ظهور سیستم اندازه‌گیری هوشمند (AMI) و شبكه هوشمند (Smart Grid) در كشورهای پیشرو، مهندسین مشاور موننكو ایران با بهره‌گیری از دانش فنی متخصصین خود فعالیت‌های گسترده‌ای را در این زمینه آغاز نمود. این مهندسین مشاور معتقد است كه هوشمند سازی شبكه برق به ویژه شبكه‌های توزیع فرسوده كه از تلفات فنی و غیر فنی رنج می‌برند، امری ضروری بوده كه به سود شركت‌های برق و همچنین مشتركین می‌باشد. از سوی دیگر نیاز به سیستم قرائت از راه دور، مدیریت بار و پایش كیفیت توان نیز شركت‌های برق را به سمت پیاده‌سازی سیستم اندازه‌گیری هوشمند و شبكه هوشمند سوق می‌دهد. برآورده شدن این قابلیت‌ها نیاز ضروری به یك زیرساخت قوی و ارتباط مخابراتی دوطرفه دارد و تنها راهكار موجود پیاده‌سازی فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی (AMI) است. در این راستا مهندسین مشاور موننكو ایران به تدوین معماری سیستم متشكل از تجهیزات هوشمند خانگی، كنتورهای هوشمند، جمع‌كننده‌های داده و نرم‌افزار مدیریت داده‌های كنتورها در مراكز كنترل پرداخته و تحقیقات فراوانی را در امكان‌سنجی فناوری‌های مخابراتی و پروتكل‌های مرتبط به انجام رسانده است. اعتقاد ما بر این است كه با پیاده‌سازی سیستم اندازه‌گیری هوشمند و یكپارچه‌سازی برخی از برنامه‌های كاربردی در نرم‌افزار و برخی از تجهیزات هوشمند در پست‌ها، نخستین گام از تحقق شبكه هوشمند شكل می‌گیرد. پس از تجربه موفق پیاده‌سازی پروژه‌های پایلوت، نقشه راه پروژه ملی پیاده‌سازی فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی ایران (طرح فهام) آماده شده و خدمات مهندسی اجرای فاز اول طرح آغاز شده است. هدف از اجرای فاز اول طرح فهام نصب و راه‌اندازی سیستم اندازه‌گیری هوشمند برای یك میلیون نقطه اندازه‌گیری در 5 ناحیه از ایران و در حوزه شش شركت توزیع نیروی برق می‌باشد. شركت مهندسین مشاور موننكو ایران پس از انجام مناقصه انتخاب مشاور به عنوان مشاور برتر جهت انجام خدمات نظارت عالیه بر طراحی و اجرای فاز اول طرح فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی انتخاب گردید