پروژه پست 33/132 كیلوولت گازی الكمیل و الوافی


عنوان پروژه: پروژه پست 33/132 كیلوولت گازی الكمیل و الوافی
تاریخ شروع: 1389
تاریخ پایان: 1391
کارفرما: شركت اطلس
کارفرمای اصلی: شركت انتقال برق عمان
محل اجرا: الكمیل-كشور عمان
شرح خدمات: شرح خدمات:
 تهیه گزارش مفهومی و ارایه طرح اولیه
 تهیه اسناد مناقصه،برگزاری و ارزیابی مناقصه
 طراحی مهندسی
 نظارت كارگاهی

توضیحات کامل:
اهمیت پروژه:

نیروگاه الكمیل در سال 2002 میلادی در این كشور به بهره برداری رسید. این نیروگاه در راستای خصوصی سازی صنعت برق عمان تأسیس شده است و 100% سهام آن به شركت اینترنشنال پاور (International Power) تعلق دارد. این پروژه در همكاری با یك شركت پیمانكاری مصری به بهره برداری رسیده است و برق تولیدی آن با یك قرارداد 15 ساله به وزارت آب و نیروی عمان فروخته شده است. همچنین سرمایه گذاری اولیه برای این پروژه شامل 100 میلیون دلار وام بانكی (توسط بانك سرمایه گذاری SG و بانك مسقط عمان) و 33 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم بوده است.
ایستگاه الكمیل در شرق عمان قرار دارد و یكی از 31 پست 33/132 كیلو ولت شبكه برق كشور عمان است. سازمان برق عمان با توسعه سیستم انتقال و شبكه سراسری برق خود به دنبال پوشش تقاضای 2000 مگاواتی برق است. پست الكمیل در رساندن برق به نقاط شرقی عمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و انتظار می رود در اواسط سال 2012 میلادی به بهره برداری برسد.

 

شرح پروژه:

پست 33/132 كیلوولت الكمیل و الوافی در بخش GIS 132 كیلولت شامل 6 فیدر خط و 2 فیدر ترانس 33/132 كیلوولت بهمراه یك باسكوپلر و یك باس سكشن با آرایش باسبار دوبل میباشد. ترانسهای قدرت33/132 كیلوولت با ظرفیت 125 مگا ولت آمپر و به تعداد 2 دستگاه بوده و بخش AIS33 كیلوولت پست مذكور شامل دو باسبار جداگانه هركدام دارای دو ورودی و 8 خروجی میباشد كه یكی از خروجیها جهت تغذیه بانك خازنی 20 مگا وار در نظر گرفته شده است. سیستم كنترل پست بصورت اتوماسیون میباشد.