خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی احداث كانال آدمرو پست شهید فیروزی


عنوان پروژه: خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی احداث كانال آدمرو پست شهید فیروزی
تاریخ شروع: 1388
تاریخ پایان: 1390
کارفرما: شركت برق منطقه ای تهران
کارفرمای اصلی: شركت برق منطقه ای تهران
محل اجرا: نیروگاه طرشت - تهران
شرح خدمات:

- بازنگری اطلاعات خطوط كانالی و تهیه طرح اولیه و مقدماتی كانال اصلی و انشعابی، تهیه گزارشات توجیهی، فنی و اقتصادی آلترناتیوهای ممكن براساس نظرات كارفرمایان
- خدمات تعیین مسیر، نقشه‏برداری و تهیه نقشه‏های پلان جامع از مسیر كانال بهمراه جزئیات مسیر و تاسیسات زیرسطحی آن ( برق، آب، گاز و مخابرات و ترافیك...) با استعلام از ارگانهای ذیربط و شناسایی كلیه تاسیسات موثر در دست اجرا و آتی در رابطه با طرح
- بررسی های عمومی، انجام محاسبات تلفات خطوط كابلی در مسیر، نیروی مكانیكی حاصل از اتصال كوتاه و كلید زنی، محاسبات سایزینگ هادی و اسكرین كابل، نحوه چیدمان كابلها در مسیر و نصب در كانال براساس استانداردهای موجود
- تعیین شرایط محیطی مسیر كانال با انجام مطالعات زمین شناسی، شناسایی لایه های مختلف زمین تا عمق مورد نظر در مسیر منتخب، بررسی نقشه های قنوات و كانالهای زیرزمینی احتمالی (مترو و فاضلاب)
- تهیه مشخصات فنی و جداول گارانتی كابل قدرت، سركابل، مفصل و تجهیزات سیستم زمین و برقگیرها، براساس حداقل مقادیر ارائه شده در استانداردهایIEC و آخرین تولیدات شركتهای سازنده داخلی و خارجی
- تهیه نقشه‌های اجرایی نحوه استقرار كابلها، سیستم زمین و همبندی غلافهای كابل و امكان سنجی محل چاله مفصلها با توجه به لیست برش درام كابلهای موجود در انبار كارفرما و عوارض شهری و تاسیسات زیر سطحی
- اعلام استانداردها و روشهای مورد استفاده در طراحی، تهیه مشخصات فنی و دستورالعملهای اجرایی حفاری، كابل كشی، سركابل زنی، مفصل‌بندی، تست و راه اندازی خطوط كابلی براساس استانداردهای IEC60504 و IEC60840
- انجام محاسبات مکانیکی و سازه‏ای در محیط نرم افزار ETABS و طراحی تفصیلی موردنیاز كانال و تجهیزات نگهدارنده كابل، تكمیل طراحی ساختمانی و ابعاد مورد نیاز كانال و تعیین محل و موقعیت پایه‌های نگهدارنده كابل
- طراحی تفصیلی سیستم تاسیسات روشنایی، محاسبات سیستم تهویه، اعلام و اطفای حریق داخل كانال و تعیین مشخصات و موقعیت دریچه های دسترسی ورود و خروج، سیستم تهویه، زهكش داخل و خارج كانال
- تهیه مشخصات فنی در بخش احداث كانال كابل و تاسیسات مورد نیاز آن شامل: نحوه حفاری، حفاظت دیواره های حفاری شده، قالب بندی، بتن ریزی، ایزولاسیون، سیستم زهكش داخل و خارج كانال، مسیر های ورود و خروج كابل و تاسیسات كانال . . .
- ارزیابی فنی و اقتصادی گزینه های منتخب طرح، تهیه ریزمتره، لیست مقادیر و قیمت عملیات اجرایی كانال طرح منتخب براساس آخرین فهرست بهای مصوب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پروژه های عمرانی
- برنامه ریزی و كنترل پروژه در قالب برنامه زمانبندی پروژه براساس روش مسیر بحرانی یا سایر برنامه ها
- تهیه اسناد مناقصه جهت عملیات ساختمانی، نصب و خرید تجهیزات و ارزیابی فنی، مالی پیشنهاددهندگان
- خدمات همكاری با كارفرما تا مرحله عقد قرارداد با پیمانكاران و سازندگان منتخب
- تطبیق طرح با مشخصات فنی قرارداد و بازرسی بر عملیات ساخت و انجام آزمایشات استاندارد و تهیه دستورالعملهای انجام بازرسی فنی و تستهای كارخانه ای و كارگاهی
- نظارت كارگاهی بر عملیات ساخت و احداث خطوط كابلی و كانال كابل، نظارت بر آزمونهای تست نمونه‌ای كابل و تجهیزات آن و تستهای راه اندازی خطوط كابلی
- بررسی و ارائه دستورالعملهای نحوه نگهداری، ایمنی و حفاظت در كارگاه ( H.S.E PLAN)

توضیحات کامل:

با توجه به فرسودگی كابلهای روغنی ارتباطی بین پستهای فوق توزیع سطح شهر تهران و سیاستهای شركت برق منطقه ای تهران بمنظور جایگزینی كابلهای روغنی با خشك XLPE و همزمان با احداث پست GIS شهید فیروزی در ناحیه شمالی نیروگاه طرشت، جهت انتقال كابلهای 63 و 20 كیلوولت از پست قدیم ستارخان به پست جدیدالاحداث، تصمیم به احداث كانال آدم‌رو كابل جهت انتقال 24مدار كابل 63كیلوولت و 12مدار كابل 20كیلوولت درطول 600متر حدفاصل بین پستهای قدیم و جدید گرفته شده است كه این امر موجب بهسازی شبكه فوق توزیع موجود و رهاسازی بخشی از زمینهای ضلع جنوبی نیروگاه كه درحال حاضر بصورت پست 63كیلوولتAIS مورد بهره برداری قرار گرفته است می گردد.