جایگزینی كابلهای63كیلوولت روغنی با خشك بطول تقریبی 27كیلومتر


عنوان پروژه: جایگزینی كابلهای63كیلوولت روغنی با خشك بطول تقریبی 27كیلومتر
تاریخ شروع: 1388
تاریخ پایان: 1391
کارفرما: شركت برق منطقه ای تهران
کارفرمای اصلی: شركت برق منطقه ای تهران
محل اجرا: تهران- حدفاصل پستهای شهید كلانتری،شهید فیروزی، آذربایجان و ‌آزادگان، آذری، جیحون
شرح خدمات:
- بازنگری اطلاعات خطوط كابلی دفنی و كانالی و تهیه طرح اولیه و مقدماتی كانال و خطوط كابلی، تهیه گزارشات توجیهی، فنی و اقتصادی آلترناتیوها، خدمات تعیین مسیر، نقشه‏برداری و تهیه نقشه‏های پلان جامع از مسیر خطوط كابلی بهمراه جزئیات مسیر و تاسیسات زیرسطحی آن ( برق، آب، گاز و مخابرات و ترافیك...) با استعلام از ارگانهای ذیربط و شناسایی كلیه تاسیسات موثر در دست اجرا و آتی در رابطه با طرح
- بررسی های عمومی، انجام محاسبات تلفات خطوط كابلی در مسیر، نیروی مكانیكی حاصل از اتصال كوتاه و كلید زنی، محاسبات سایزینگ هادی و اسكرین كابل، نحوه چیدمان كابلها در مسیرهای دفنی و نصب در كانال براساس استانداردهای موجود
- تعیین شرایط محیطی مسیر كانال با انجام مطالعات زمین شناسی، شناسایی لایه های مختلف زمین تا عمق مورد نظر در مسیر منتخب، بررسی نقشه های قنوات و كانالهای زیرزمینی احتمالی (مترو و فاضلاب)
- تهیه مشخصات فنی و جداول گارانتی كابلهای قدرت، سركابل، مفصل و تجهیزات سیستم زمین و برقگیرها، براساس حداقل مقادیر ارائه شده در استانداردهایIEC و آخرین تولیدات شركتهای سازنده داخلی و خارجی
- تهیه نقشه‌های اجرایی نحوه استقرار كابلها، عبور كابل از اتوبانها و عوارض زیر سطحی، سیستم زمین و همبندی غلافهای كابل و امكان سنجی محل چاله مفصلها با توجه به لیست برش درام كابلهای موجود در انبار كارفرما و عوارض شهری و تاسیسات زیر سطحی
- اعلام استانداردها و روشهای مورد استفاده در طراحی، تهیه مشخصات فنی و دستورالعملهای اجرایی حفاری، كابل كشی، سركابل زنی، مفصل‌بندی، تست و راه اندازی خطوط كابلی براساس استانداردهای IEC60504 و IEC60840
- ارزیابی فنی و اقتصادی گزینه های منتخب طرح، تهیه ریزمتره، لیست مقادیر و قیمت عملیات اجرایی خطوط كابلی و كانال طرح منتخب براساس آخرین فهرست بهای مصوب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پروژه های عمرانی
- برنامه ریزی و كنترل پروژه در قالب برنامه زمانبندی پروژه براساس روش مسیر بحرانی یا سایر برنامه ها
- تهیه اسناد مناقصه جهت عملیات ساختمانی، نصب و خرید تجهیزات و ارزیابی فنی، مالی پیشنهاددهندگان
- خدمات همكاری با كارفرما تا مرحله عقد قرارداد با پیمانكاران و سازندگان منتخب
- تطبیق طرح با مشخصات فنی قرارداد و بازرسی بر عملیات ساخت و انجام آزمایشات استاندارد و تهیه دستورالعملهای انجام بازرسی فنی و تستهای كارخانه ای و كارگاهی
- نظارت كارگاهی بر عملیات ساخت و احداث خطوط كابلی، نظارت بر آزمونهای تست نمونه‌ای كابل و تجهیزات آن و تستهای راه اندازی خطوط كابلی
- بررسی و ارائه دستورالعملهای نحوه نگهداری، ایمنی و حفاظت در كارگاه ( H.S.E PLAN)

توضیحات کامل:
با توجه به فرسودگی كابلهای روغنی ارتباطی بین پستهای فوق توزیع سطح شهر تهران و سیاستهای شركت برق منطقه ای تهران بمنظور جایگزینی كابلهای روغنی با خشك XLPE ، جهت تعویض كابلهای 63 كیلوولت حدفاصل بین پستهای شهید فیروزی تا پستهای شهید كلانتری و آذربایجان و كابلهای مسیر پست آزادگان تا پستهای آذری و جیحون بصورت 3و 2 مداره اقدام شده است تا علاوه بر بهسازی شبكه نسبت به افزایش ظرفیت شبكه فوق توزیع ارتباطی بین پستهای مذكور اقدام گردد.