تهیه مدارك FEED، اصلاح و تكمیل مطالعات مهندسی تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه PC پروژه سیستم اعلان و اطفاء حریق مخازن ذخیره سازی نفت خام و فرآورده در جزیره خارگ


 عنوان پروژه: تهیه مدارك FEED، اصلاح و تكمیل مطالعات مهندسی تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه PC پروژه سیستم اعلان و اطفاء حریق مخازن ذخیره سازی نفت خام و فرآورده در جزیره خارگ
تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1393
کارفرما: شركت پایانه‌های نفتی ایران
محل اجرا: جزیره خارگ
شرح خدمات:
- انجام مطالعه تكمیل و تایید (endorsement) مطالعات مهندسی مقدماتی موجود
- تهیه مدارك FEED
- اصلاح و تكمیل مطالعات مهندسی تفصیلی
- تعیین برآورد و تهیه اسناد مناقصه انتخاب پیمانكار PC

توضیحات کامل:

طراحی پمپ‌خانه و خطوط لوله آب آتش‌نشانی جدید در منطقه به همراه استقرار یك سیستم تمام اتوماتیك سیستم فوم و واتر اسپری خنك‌كن و اعلان حریق بر روی مخازن سقف شناور و ثابت بصورتیكه سیستم قابلیت عملكردی دستی و نیمه اتوماتیك را نیز دارا بوده و در زمان آتش سوزی در هر یك از مخازن سوخت، سیستم به صورت اتوماتیك یا دستی فعال شده و پس از تشخیص اینكه آتش سوزی واقعی است، سیستم خودكار اقدام به فعال نمودن سیستم پاشش فوم اتوماتیك و سیستم خنك‌كن برای تانك مشتعل و همچنین تانكهای مجاور كه در معرض حرارت ناشی از تانك مشتعل قرار گرفته اند خواهد نمود .