انجام مطالعات فنی – اقتصادی تعیین نوع هادی خطوط شبكه 132 كیلوولت


عنوان پروژه: انجام مطالعات فنی – اقتصادی تعیین نوع هادی خطوط شبكه 132 كیلوولت
تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1392
کارفرما: شركت برق منطقه‌‌ای خوزستان
کارفرمای اصلی: معاونت برنامه¬ریزی و تحقیقات
محل اجرا: استان¬ خوزستان
شرح خدمات: شرح خدمات این پروژه‌، انجام مطالعات فنی – اقتصادی تعیین نوع هادی شبكه 132 كیلوولت بشرح زیر می‌باشد:
- بررسی عمومی و اخذ اطلاعات مورد نیاز از كارفرما
- مطالعات مقدماتی
- مطالعات تكمیلی (فنی- اقتصادی)
- ارائه راهكارهای عملی افزایش ظرفیت خطوط و پیشنهاد گزینه‌های مناسب
- مقالات و كارگاه¬های آموزشی

توضیحات کامل:
اهمیت قابل توجه این پروژه انتخاب مناسب و بهینه­ هادی­های خطوط انتقال جدیدالاحداث 132 كیلوولت برق منطقه­ای خوزستان می­باشد. با توجه به رشد سریع بار در منطقه خوزستان، با مطالعه دقیق و انتخاب مناسب هادی­های خطوط 132 كیلوولت، مشكل اضافه­بار خطوط 132 كیلوولت این استان رفع خواهد شد.