خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی پروژه HVDC سمنان


عنوان پروژه: خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی پروژه HVDC سمنان
تاریخ شروع: 1390
تاریخ پایان: 1392
کارفرما: برق منطقه‌ای سمنان
محل اجرا: شهرهای سمنان و گلپایگان
شرح خدمات: - انجام طراحی و مطالعات تكمیلی
- تهیه مشخصات فنی تجهیزات و سیستم‌ها و طراحی نقشه‌های اجرایی
- تهیه اسناد مناقصه (در 2 جلد فنی و بازرگانی) برای مبدل‌ها و خط انتقال HVDC سمنان و گلپایگان
- انجام مذاكرات قرارداد
- بازبینی طراحی‌های تهیه‌شده توسط پیمانكار EPC

توضیحات کامل:
با توجه به برنامه‏ ریزی‏ های صورت گرفته برای افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی ایران بخصوص در ناحیه جنوب كشور، انتظار می‏رود در سال‌های آینده خطوط انتقال در مسیر جنوب به شمال كشور توان بسیار بیشتری را تبادل كنند كه به بارگذاری هر چه بیشتر این خطوط می‏انجامد. راه‌كار مواجهه با این افزایش توان تبادلی، احداث خطوط جدید است. احداث خط سمنان – گلپایگان به صورت HVDC می‏تواند علاوه بر انتقال مقادیر بالاتری از توان تولیدی، خاصیت كنترل‌پذیری را نیز برای بهره‌بردار سیستم فراهم آورد.
از طرف دیگر با توجه به میزان زیاد تولید توان نیروگاه‏های ناحیه خراسان و حبس تولید به وجود آمده در این ناحیه، احداث اولیه خط HVDC از سمنان و با در نظر گرفتن امكان گسترش آن به ناحیه خراسان برای انتقال توان تولیدی به ناحیه پرمصرف مركزی كشور می‏تواند افق روشنی در مسیر آینده صنعت برق ایران فراهم آورد.
ضمناً باید توجه داشت كه در سال‏های آتی با توجه به نیاز شبكه می‏توان ظرفیت مبدل‏های HVDC را افزایش داد و از خطوط موجود برای انتقال بیشتر توان نیز بهره برد.
لازم به ذكر است از جمله مزیت‌های انتقال توان به‌صورت كنترل شده از طریق HVDC ، بكارگیری این قابلیت در مدیریت تراكم شبكه قدرت در فضای كسب و كار رقابتی است. به عبارت دیگر، در فضای رقابتی، این قابلیت می‌تواند به انتقال توان در جهت مدنظر بازار (كه منجر به استفاده از منابع تولید توان با قیمت پایین‌تر بیانجامد) با امكان كنترل فلوی توان بین نواحی شبكه ختم شود.
امروزه سیستم‌های متعدد HVDC در سرتا سر دنیا در حال كار بوده و بسیاری دیگر نیز در حال ساخت و بهره‌برداری می‌باشد. این سیستم‌ها حجم وسیعی از توان الكتریكی را در مسافت‌های طولانی با خطوط انتقال هوایی و یا از طریق كابل‌ها و انتقال زیردریایی با صرفه اقتصادی بهتر و بدون مشكلات فنی، جابجا می‌نمایند.
علاوه بر این سیستم‌های HVDC برای اتصال شبكه‌های ناهماهنگ و یا بهبود پایداری و حفظ سطح اتصال كوتاه شبكه‌های AC متصل به آنها با كنترل‌پذیری بالایی كه دارند، نیز استفاده می‌گردند. امروزه با توجه به پیشرفت‌های وسیعی كه در ساخت ادوات نیمه‌هادی با توان‌های بالاتر و قیمت‌های ارزانتر صورت گرفته است، انتقال به صورت HVDC بسیار مورد توجه قرار گرفته است.