برقرسانی به میادین نفتی رشد (یك خط دومداره 63كیلوولت ، دو خط 33كیلوولت، یك دستگاه پست33/63 ، هفت دستگاه پست 4/0/33 كیلوولت)


عنوان پروژه: برقرسانی به میادین نفتی رشد (یك خط دومداره 63كیلوولت ، دو خط 33كیلوولت، یك دستگاه پست33/63 ، هفت دستگاه پست 4/0/33 كیلوولت)
تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1394
کارفرما: شركت نفت مناطق مركزی ایران
محل اجرا: استانهای چهارمحال و بختیاری ، كهكیلویه و بویراحمد
شرح خدمات:
- طراحی پایه و تفصیلی شامل (مسیریابی، نقشه برداری مسیر خط،
اسپاتینگ، تهیه نقشه ها و مشخصات فنی تجهیزات موردنیاز)
- تهیه اسناد مناقصه خرید و تامین تجهیزات موردنیاز در پروژه به صورت
جداگانه شامل(سیم و یراق آلات OPGW، مقره، یراق آلات، سیم، قطعات
برج)
- نظارت بر تستهای كارخانه ای/نوعی تجهیزات
- نظارت عالیه و كارگاهی بر عملیات حفاری، فونداسیون، برجبندی و
سیم كشی تا انجام تحویل موقت و دائم پروژه


توضیحات کامل:
هدف از انجام این پروژه برق رسانی به واحد بهره برداری شامل 4حلقه چاه شروم و ریگ و مراكز جمع آوری آنها می باشد. این پروژه قدم اول درراستای توسعه میادین نفتی برای تولید 35هزار بشكه در روز و انتقال نفت آنها به پالایشگاه اصفهان می باشد. توان موردنیاز جهت فاز نهایی 27 مگاوات می باشد كه طراحی می بایستی براساس آن انجام شود.