نیروگاه برق و بخار ایران - ایران LNG


عنوان پروژه: نیروگاه برق و بخار ایران - ایران LNG
تاریخ شروع: 1387
تاریخ پایان: 1388
کارفرما: شركت نیرپارس
کارفرمای اصلی: شركت مایع‌سازی گاز ایران
محل اجرا: كنگان
شرح خدمات:
شرح خدمات این پروژه عبارت است از:
- خدمات مهندسی و طراحی تفصیلی ساختمان‌ها
- طراحی تاسیسات برق و مكانیك
- طراحی سیستم خنك‌كن
توضیحات کامل:
این نیروگاه، برق مورد نیاز واحد صنعتی ‌ـ ‌تولیدی ایران LNG را تامین و حرارت یا برودت مورد نیاز این واحد را از طریق تزریق بخار پرفشار تامین می‌نماید و به همین دلیل دارای راندمان انرژی بالاتری نسبت به سایر نیروگاههای حرارتی است. همچنین به دلیل قابلیت سنكرون شدن این نیروگاه با شبكه سراسری برق كشور، امكان فروش برق به شركت‌های متصدی صنعت برق در كشور در صورت وجود مازاد تولید و همچنین خرید برق در شرایط مازاد مصرف نیز وجود دارد. با توجه به تمركز سیاست‌های آتی كشور در حوزه برق و انرژی و تشكیل بازار برق، نیروگاه‌های پراكنده می‌توانند به عنوان منبع درآمدی (حاصل از فروش برق به شبكه) برای شركت‌های سرمایه‌گذار تلقی گردند؛ به طوری كه در بازارهای آتی برق، تولیدكنندگان پراكنده می‌توانند برق مازاد تولیدی خود را با بالاترین قیمت پیشنهادی خریدار عرضه كنند و مازاد مصرف خود را نیز با كمترین قیمت پیشنهادی تولیدكنندگان خریداری نمایند.